Minister Demir investeert in Brasschaatse toeristische logies en jeugdverblijven

Minister Demir investeert in Brasschaatse toeristische logies en jeugdverblijven

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 4,3 miljoen euro in 287 erkende toeristische logies en jeugdverblijven in Vlaanderen. De uitbaters van deze 287 logies, verspreid over heel Vlaanderen, krijgen hiermee steun voor hun investeringen in energiebesparende maatregelen, werken rond duurzaamheid, de aanleg van camperplaatsen of, in het geval van een jeugdverblijf, brandveiligheidswerken.

Moeilijke jaren

“Onze toeristische ondernemers hebben moeilijke jaren achter de rug, maar we geven hen een duw in de rug bij hun investeringen. Tegelijk maken we het zo ook brandveiliger of zorgen we voor een structureel lagere energiefactuur”, zegt minister Demir. “Het is belangrijk dat uitbaters van logies en jeugdverblijven blijven investeren in moeilijke tijden. Daarom hebben we dit jaar met onze steun aan logies fors ingezet op energiebesparende maatregelen en werken rond duurzaamheid. Maar ook de aanleg van camperplaatsen en, in het geval van de jeugdverblijven, brandveiligheidswerken kwamen in aanmerking voor steun.” Alle toeristische logies en jeugdverblijven die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen, kwamen in aanmerking voor subsidies en konden een aanvraag indienen. In Brasschaat ontvangt Hotel Dennenhof een subsidie van € 11.615,- voor energiebesparende werken. Het vakantiehuis Sint-Aubertus, thuishaven van Chiro Bethanie aan de Ploegsebaan ontvangt € 11.683,- voor energiebesparende werken.

Minister Demir investeert in Brasschaatse toeristische logies en jeugdverblijven2
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir
Energiebesparende maatregelen

Het merendeel van de investeringen en toegekende steun, meer dan 3 miljoen euro, spitsen zich toe op energiebesparende maatregelen, zoals investeringen in isolatie, hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp, een warmtepompboiler of een zonneboiler. In het kader van duurzaamheid gaat het om waterbesparende aanpassingen of investeringen voor het hergebruik van afvalwater en regenwater. “Investeringen in energie, duurzaamheid en waterbesparing in de logiessector zijn broodnodig”, zegt de minister. “Daarom verhoogde ik dit jaar zowel het totale steunbudget als het maximale steunbedrag voor deze investeringen. Ik geef de logiesondernemers in Vlaanderen hiermee een stevige duw in de rug. Het aantal ingediende aanvragen was veel hoger dan verwacht. De logiessector ziet duidelijk het voordeel in van deze investeringen. Meer dan waarschijnlijk zal de steun-oproep dan ook volgend jaar herhaald worden.”

Brandveiligheidswerken

58 jeugdverblijven ontvingen daarnaast steun voor specifieke brandveiligheidswerken. Sinds begin 2023 vallen de jeugdverblijven ook onder het logiesdecreet. Tegen 2025 moeten zij voldoen aan de nieuwe brandveiligheidseisen en beschikken over een nieuw brandveiligheidsattest. Voor een aantal jeugdverblijven brengt dit specifieke aanpassingswerken met zich mee die met deze bedragen worden ondersteund. “De jeugdverblijven hebben deze financiële ondersteuning nodig zodat ze kunnen blijven inspelen op de noden en verwachtingen van hun gasten”, zegt Demir. “Het is dankzij de werking van de 600 jeugdverblijven in Vlaanderen, dat jaarlijks heel wat kinderen en jongeren de kans krijgen om te genieten van een zorgeloze en deugddoende vakantie. En daarin speelt een veilige jeugdverblijfsinfrastructuur natuurlijk een belangrijke rol. Ook de aanleg van camperplaatsen kwam net als de vorige jaren in aanmerking. Met deze steun versterken en ondersteunen we ons kwalitatief Vlaams logiesaanbod”, zegt minister Zuhal Demir.

MLH

Foto: © Freepik & Wouter Van Vooren

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!