Laatste nieuws:
Politie waakt over dierenwelzijn

Politie waakt over dierenwelzijn

Dieren hebben evenveel recht op levenskwaliteit dan mensen. Toch krijgt de politie heel wat meldingen rond dierenverwaarlozing of -mishandeling.

30% meer meldingen

Tijdens de eerste helft van 2023 noteerde de lokale politie van Brasschaat 30% meer meldingen rond onbekende of loslopende dieren dan vorig jaar. Er werden ook 80% meer pv’s opgemaakt met betrekking tot dierenwelzijn. De politie merkt dat meldingen sneller hun weg vinden naar hun, maar jammer genoeg ook dat er meer vaststellingen zijn rond dierenverwaarlozing en – mishandeling.

Normaal gedrag

Volgens de politie ervaren dieren – volgens de definitie vastgesteld in 1965 – welzijn als ze vrij zijn van angst en stress, van honger, dorst en onjuiste voeding, van ongemak en van pijn, verwonding en ziekte. Dieren moet ook een normaal gedrag kunnen vertonen. Bij het bewaken van ‘dierenwelzijn’ kunnen de medewerkers van het politiekorps ook rekenen op de steun van de lokale overheidsdiensten en op verschillende organisaties, die zich inzetten voor dierenwelzijn in Brasschaat en omgeving zoals het VOC (vogelopvangcentrum Brasschaat – Kapellen), Catdet (opvang en sterilisatie van zwerfpoezen) en het Dierenasiel Schoten.

Oproep

De lokale politie roept eigenaars van honden en katten om de chipgegevens het huisdier up-to-date te houden en de gegevens ook openbaar te zetten. Zo kan de eigenaar van een dier snel achterhaald worden.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet