Laatste nieuws:
Leerlingen PITO overhandigen opbrengst minionderneming aan Dieren in Nood - VOC Kapellen-Brasschaat
De leerlingen van 7 DVZ met mevr. De Vriendt (2de van links) van het VOC

Leerlingen PITO overhandigen opbrengst minionderneming aan Dieren in Nood – VOC Kapellen-Brasschaat

Naar jaarlijkse gewoonte zoeken de leerlingen van het 7de jaar Gespecialiseerde dierenverzorging (7 DVZ) van PITO een goed doel, om de opbrengst van hun activiteiten aan te schenken op het einde van het schooljaar. Dit jaar kozen de leerlingen er unaniem voor om de winst van hun miniondernemingen te schenken aan Dieren in Nood / VOC Kapellen-Brasschaat.

Warm gevoel

Deze organisatie met een hart voor dieren kreeg meteen de voorkeur van de leerlingen. Sommigen deden er eerder al stage-ervaring op en hierdoor was de werking van de opvang bekend. De hele klas staat volledig achter het concept van het VOC en alle leerlingen hebben een warm gevoel bij deze opvang. Het helpen van dieren in nood is iets waar zij zich volledig in kunnen vinden. Het feit dat PITO een provinciale school is, zorgde ervoor dat er geopteerd werd voor een project binnen de provincie Antwerpen.

Miniondernemingen

Om geld in het laatje te brengen, schoten de twaalf leerlingen (Anna, Charlotte, Cis, Emily, Helena, Gitte, Lana, Lore, Manon, Manon, Rania en Yzaline) onder leiding van hun leerkracht Romi Boden vanaf het begin van het schooljaar in actie. Samen zetten ze twee miniondernemingen op, WLS en Amino, en hebben zich gefocust op de verkoop van wafeltjes en chocolade diertjes. De verkoop tijdens de oudercontacten en de opendeurdag bracht een mooi bedrag op, want na verrekening van de gemaakte kosten kunnen zij vandaag trots een cheque overhandigen van maar liefst € 1.160,- aan Kathleen De Vriendt van het VOC.

Hiermee tonen onze leerlingen uit 7 DVZ hun warm hart voor dieren in nood, wat hen ook echt typeert. Een knappe prestatie van deze 7de jaars!

Bron en foto: PITO Stabroek

Facebook301
Twitter
Follow Me
Tweet