Laatste nieuws:
15de Landelijke Gilde Cluster Kapellen Pito Stabroek

15de Landelijke Gilde Cluster Kapellen Pito Stabroek

Op donderdag 23 november werd de academische zitting Landelijke Gilde Cluster Kapellen voor de 15e keer in het Pito te Stabroek georganiseerd, dit jaar in samenwerking met Rotary Antwerpen – Heideland. De heer Bernard De Potter directeur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) was de gastspreker.

Actueler kon het onderwerp van deze lezing niet zijn: ‘Het waterbeleid in Vlaanderen’. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bundelt haar taken rond drie thema’s: lucht, water en klimaatadaptatie. Haar missie: De oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving zijn.

Ruimte grootste probleem voor waterzekerheid

“Als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf”, zoals we de afgelopen weken mochten vaststellen. Die ruimte voor water moet overal in Vlaanderen aanwezig zijn, niet alleen in de valleien. Ruimte zal de schade bij uitzonderlijke regenval beperken en biedt de mogelijkheid watervoorraden aan te vullen, om de droge periodes te overbruggen. ‘Ruimte’ is het grootste probleem voor de waterzekerheid in Vlaanderen. Wij vinden het als gebruiker vanzelfsprekend over voldoende en proper water te beschikken. ‘Weerbaar waterland’ het tienpuntenplan zal Vlaanderen beter beschermen tegen extreme regenval, zoals de waterbom en tegen overstromingen en droogte. Het mestactieplan, het actieplan ‘zeer zorgwekkende stoffen’ zoals PFAS, de aanpak van stikstof… zijn enkele maatregelen en acties voor een verbetering van het grond- en oppervlaktewater. Ze maken deel uit van de stroomgebied beheerplannen. Het Vlaams klimaatadaptatieplan zal ons voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering.

Enkele interessante weetjes kregen we mee:

• Vlaanderen en Brussel hebben na Korea, Tsjechië en Italië de laagste waterschikbaarheid met ca 1500m³ per persoon… waterstress.
• Gemiddeld dagelijks verbruik van kraantjes-, grond- en regenwater: totaal 102 liter pp, waarvan 88 liter drinkwater.
• 50 000 km drinkwaterleidingen met 16% verlies.
• De ‘week van het water’ gaat door van 22 tot en met 27 maart 2024.

Na de vragenronde vanuit het publiek, werd de avond afgesloten met een receptie aangeboden door de directie van Pito Stabroek.

Bron: LG Cluster Kapellen
Foto: © Robert Michielsen, Rotary Antwerpen – Heideland

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet