Laatste nieuws:
Duurzame M-loods in PITO Stabroek feestelijk geopend
V.l.n.r.: Architect Bart Verheyen (Stramien), gedeputeerde Luk Lemmens, directeur Daniëlle Segers, pedagogisch directeur Raf Van Bergen, technisch directeur Rafaël Van Gogh en pedagogisch directeur Steve Fryns - © Provincie Antwerpen

Duurzame M-loods in PITO Stabroek feestelijk geopend

Op 5 september 2022 startte in PITO Stabroek de bouw van de M-loods, een nieuw water- en energiezuinig schoolgebouw voor de land- en tuinbouwrichtingen. Vandaag werd het imposante gebouw, een investering van 3,7 miljoen euro, plechtig geopend. Met een symbolische tractorrit doorheen een feestelijk lint luidde gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Provinciaal Onderwijs Antwerpen, een nieuw tijdperk in voor PITO Stabroek waarin een geïntegreerde aanpak van land- en tuinbouw, STEM, praktijk en theorie voorop staat.Duurzame infrastructuur

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor het Provinciaal Onderwijs Antwerpen: “De nieuwe M-loods, een investering van 3.700.000 euro door de provincie Antwerpen, is een schoolvoorbeeld van duurzame infrastructuur. Het gebouw combineert praktijkruimtes, moderne klaslokalen, een opslagruimte voor landbouwmachines en biedt plaats aan 154 leerlingen. Dat maakt het een ideale omgeving voor jongeren die zich voorbereiden op een toekomst in de agrarische sector.” Het nieuwe gebouw kadert in het masterplan van de site en sluit bovendien aan bij de ambitie van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het opleidingsaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de brede agrarische sector. Zo werd twee jaar geleden al de nieuwe richting ‘Paardenhouderij duaal’ opgestart. Ook de investering in een virtuele simulator past in de ambitie van de school om dé referentie te blijven voor land- en tuinbouwonderwijs in de regio.

Duurzame M-loods in PITO Stabroek feestelijk geopend2
Gedeputeerde Luk Lemmens wijdt de M-loods in met een symbolische tractorrit – © Provincie Antwerpen
Nood aan praktijkruimte

De nood aan extra praktijkruimte was groot. De vorige loods was te klein voor de opslag van al het logistieke materieel zoals landbouwmachines, die niet alleen groter worden maar ook evolueren naar hoogtechnologische en innovatieve werktuigen. Om die te kunnen bedienen, zoeken landbouw- en tuinbedrijven voortdurend gekwalificeerd personeel. Die zoektocht verloopt echter moeizaam. Gedeputeerde Luk Lemmens: “De nieuwe opslagruimte in de M-loods biedt ook hiervoor kansen. Fabrikanten kunnen voortaan op een veilige manier demomachines ter beschikking stellen. Dat zorgt voor een win-winsituatie, omdat PITO Stabroek zo de modernste landbouwmachines kan gebruiken voor het opleiden van gekwalificeerd personeel voor de mechanisatiesector.” De extra ruimte biedt ook heel wat mogelijkheden om schoolprojecten over een langere tijd te laten lopen of om leerlingen van andere richtingen kennis te laten opdoen rond hydraulica en pneumatica. Ook andere actoren uit de sector zullen er gebruik van kunnen maken; denk aan vervolmakingscursussen voor landbouwprofessionals. Gedeputeerde Luk Lemmens licht toe: “Met de M-loods bevestigen we onze ambitie om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Dit project staat symbool voor onze inzet voor duurzaamheid en innovatie, essentiële pijlers in het onderwijs van vandaag en morgen.”

Impuls voor tuinbouwonderwijs in de regio

Land- en tuinbouwers staan niet alleen in de frontlinie van de klimaatcrisis, maar maken ook deel uit van de oplossing. Met de M-loods geeft PITO Stabroek het land- en tuinbouwonderwijs in de regio een nieuwe impuls. De school zet namelijk vanaf de eerste graad in op STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en bereidt leerlingen voor op zowel de arbeidsmarkt als verdere studies. Directeur Daniëlle Segers bevestigt het succes van deze aanpak: “We bieden een modern en praktijkgericht onderwijsaanbod dat aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt. Dat is ook terug te zien in het toenemende aantal leerlingen in onze agrarische opleidingen waaronder steeds meer meisjes. Onze leerlingen zijn zich ervan bewust dat de landbouwsector een interessante en uitdagende sector is met veel toekomstperspectief. Ik ben trots op de sterke rolmodellen, zowel mannen als vrouwen, die binnen onze school elke dag het beste van zichzelf geven. Zij zijn een inspiratie voor onze leerlingen en helpen hen om hun dromen te realiseren. De uitbreiding van de praktijkruimte voor de agrarische opleidingen is een investering in hun toekomst.”

Duurzame M-loods in PITO Stabroek feestelijk geopend3
Buitenaanzicht van de M-loods – © Provincie Antwerpen
Duurzaam en circulair

De M-loods is een toonbeeld van duurzaam en circulair bouwen, in lijn met de ambitie van de provincie om bij te dragen aan een leefbare en klimaatneutrale toekomst. Er is nagedacht over wat er met de gebruikte materialen en componenten in een volgende fase kan gebeuren, ook nadat deze geen deel meer uitmaken van het huidige gebouw. Het project maakt ook deel uit van de Green Deal, een programma van de Vlaamse Overheid om pioniersprojecten in het circulair bouwen aan te moedigen en te ondersteunen. Het gebouw voldoet ook aan de BEN+ energiestandaard en maakt gebruik van een zonnepaneelinstallatie. Bovendien zijn er maatregelen genomen voor waterrecuperatie en gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater.

Meer dan een technische beslissing

“De keuze voor duurzaam en circulair bouwen is meer dan een technische beslissing” vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Het weerspiegelt onze overtuiging dat onderwijs een cruciale rol speelt in de aanpak van hedendaagse uitdagingen, zoals de klimaatcrisis. Met de M-loods laten we zien dat het Provinciaal Onderwijs Antwerpen een voortrekkersrol neemt in zowel ecologische verantwoordelijkheid als onderwijsinnovatie. Dit schoolproject past dan ook volledig binnen ‘Plan Vandaag’, ons provinciaal klimaatplan, dat ijvert voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst.”

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet