Laatste nieuws:
Basisschool Zilverenhoek Kapellen ontvangt label ‘Groene Oase’
Vervangend directrice Eva Verley en de leerlingen van basisschool Zilverenhoek ontvingen het label ‘Groene Oase’ van eerste gedeputeerde Luk Lemmens. - Copyright: provincie Antwerpen

Basisschool Zilverenhoek Kapellen ontvangt label ‘Groene Oase’

Na de ontharding en vergroening van meer dan 900 vierkante meter speelplaats ontving de basisschool het label ‘Groene Oase’ uit handen van gedeputeerde Luk Lemmens.

Intensief onthardings- en vergroeningstraject

Op vrijdag 19 januari ontvingen de 300 leerlingen van Kapelse basisschool Zilverenhoek het label ‘Groene Oase’. De school heeft een intensief onthardings- en vergroeningstraject achter de rug. Gedeputeerde Luk Lemmens vierde het resultaat en overhandigde daarvoor een label ‘Groene Oase’. Onder deze noemer staat provincie Antwerpen scholen bij tijdens de ontharding en vergroening van hun speelplaats middels praktische en financiële ondersteuning.

Plantmateriaal

Op Kapelse basisschool Zilverenhoek prijken sinds kort 6 nieuwe streekeigen bomen, 18 struiken, 400 vaste planten, een glijbaan, een speelheuvel, een wadi, een zandbak met modderkeuken en nog veel meer. Voor het project combineerde de school subsidies van Groene Oases van provincie Antwerpen en H2O-scholen. De subsidie van Groene Oases kon daarbij vooral dienen voor de aankoop van plantmateriaal. Met het initiatief ‘Groene Oases’ voorziet de provincie praktische en financiële ondersteuning voor de ontharding en vergroening van speelplaatsen. De praktische begeleiding met vakkundig plantadvies en concrete ontwerpplannen kreeg de school van Regionaal Landschap de Voorkempen. Ter inhuldiging van de groene zone ontving de school het label ‘Groene Oase’ uit handen van gedeputeerde Luk Lemmens: “Door les te krijgen in en over de natuur, leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn. Het is dan ook fijn om te zien hoe de school zich inzet, samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen.”

Samen voor meer groen

De school kon rekenen op haar leerlingenraad voor de ideeën over een exacte invulling van de speelplaats. Deze organiseerde bevragingen waarbij kinderen zelf hun plannen voor de nieuwe speelplaats konden uittekenen. Ook de ouderraad zette haar schouders onder het project. Zij organiseerden verschillende acties die € 10.000 opleverden voor het project. Bovendien gaan enkele leerkrachten van Zilverenhoek op Erasmus-uitwisseling om bij te leren over ‘outdoor learning’. Bij de bestemmingen horen onder andere Finland, Zweden en Denemarken. De school hoopt hierbij inspiratie op te doen voor de volgende fase in hun vergroeningstraject.

Basisschool Zilverenhoek Kapellen ontvangt label ‘Groene Oase’2
De kinderen van basisschool Zilverenhoek in Kapellen leven zich uit op hun ontharde speelplaats.
– Copyright: provincie Antwerpen
De voordelen van vergroening

Een ontharde en vergroende speelplaats biedt heel wat voordelen. Zo ervaren kinderen minder stress na een speeltijd in het groen en zetten buitenlessen aan tot onderzoekend leren en een verhoogde concentratie. Ook ons klimaat profiteert mee: water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen in de bodem, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel: zorg dragen voor de natuur begint immers al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn.

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet