Dierenasielen in Brasschaat krijgen subsidie

Dierenasielen in Brasschaat krijgen subsidie

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) geeft € 9.469,- financiële steun aan dierenasielen in Brasschaat. Tot een paar jaar geleden kregen dierenasielen geen enkele structurele steun vanuit de overheid, maar nu maakt Weyts in totaal € 775.000,- vrij voor 119 erkende asielen. Boven op de structurele steun kunnen de asielen ook nog rekenen op extra middelen als ze dieren opvangen die de Inspectie Dierenwelzijn in beslag genomen heeft bij dierenbeulen. CATDET vzw in Brasschaat krijgt nu € 3.798,- als financiële steun vanuit Vlaanderen. Voor VOC Brasschaat gaat het om € 5.671,-.

“We investeren steeds meer in onze asielen, want ze zijn van onschatbare waarde in onze strijd voor méér dierenwelzijn. De asielen in Brasschaat doen bijvoorbeeld fantastisch werk”, zegt minister Weyts. “De asielmedewerkers verdienen daarvoor alle waardering en steun.”

Onmisbare schakel

Dierenasielen zijn een onmisbare schakel in de Vlaamse strijd voor méér dierenwelzijn. De medewerkers, vaak vrijwilligers, dragen zorg voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen waren vroeger aangewezen op eigen fondsenwerving. Vlaams Dierenminister Ben Weyts introduceerde in 2020 een structureel steunmechanisme voor de dierenasielen. Dat systeem werd vorig jaar verder verfijnd en uitgebreid.

Steun voor Brasschaat

“We mogen in Brasschaat heel blij zijn dat we twee fantastische asielen hebben” zegt Hendrik De Maeyer, voorzitter van N-VA Brasschaat. “Met deze financiële steun kunnen ze hun werking verder professionaliseren en zo het dierenwelzijn in onze gemeente verder verbeteren.” De 119 erkende asielen kunnen ook in de toekomst rekenen op een forfaitaire basissteun en daarnaast variabele bedragen, op basis van hun opvangcapaciteit en het aantal dieren die geadopteerd worden. De steun is bewust heel laagdrempelig gehouden: de asielen moeten aan slechts enkele eenvoudige voorwaarden voldoen om de steun te krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun dieren plaatsen op www.adopteereendier.be, zodat alle Vlamingen een overzicht kunnen krijgen van de dieren die in een asiel wachten op een warm thuis. Bovenop de structurele ondersteuning komen er voor de dierenasielen ook nog extra middelen als ze zorg opnemen voor dieren die de diensten van Weyts in beslag genomen hebben bij dierenbeulen.

MLH

Foto: Pixabay

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!