Laatste nieuws:
Minister Weyts investeert in Vrije Basisschool De Putse Knipoog

Minister Weyts investeert in Vrije Basisschool De Putse Knipoog

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 136.465,- in Vrije Basisschool De Putse Knipoog in Kapellen. “Met deze investeringen in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen, investeren we in de kwaliteit van ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze toekomst.”

Investeringsgolf

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Kapellen ten goede.

De Putse Knipoog

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 136.465,- in Vrije Basisschool De Putse Knipoog in Kapellen. Concreet gaat het om €136.464,66 die de school zal gebruiken voor dakwerken.

Toejuichen

“Goed nieuws voor onze Puttenezen! Dat de Vlaamse overheid investeert in de kinderen én toekomst van ons dorp kunnen wij alleen maar toejuichen! We danken N-VA minister Weyts dan ook voor zijn inspanningen.” klinkt het bij Luc, Nancy en Wilfried, onze mandatarissen in Putte.

Bron en foto: N-VA Kapellen

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet