Laatste nieuws:
Minister Weyts investeert kwart miljoen in Brasschaatse school

Minister Weyts investeert kwart miljoen in Brasschaatse school

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 250.793,- in vrije basisschool Sint-Ludgardis aan de Donksesteenweg in Brasschaat. “We bouwen letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Investeringen in infrastructuur zijn investeringen in de hardware van onderwijskwaliteit, waar heel wat leraren en leerlingen wel bij zullen varen.”

Bouw- of verbouwingswerken

Ben Weyts investeerde deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Brasschaat ten goede. In Sint-Lutgardis worden de geplande renovatiewerken voor € 101.662,04 gesubsidieerd. Daarnaast is er een subsidie van € 149.130,91 voorzien voor isolatiewerken aan de spouwmuur en investeringen in de verlichting en het brandalarmsysteem.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet