Laatste nieuws:
Succes voor de Hartenmarkt in rouwcentrum Rustpunt!

Succes voor de Hartenmarkt in rouwcentrum Rustpunt!

Zondag 10 maart vond de derde editie plaats van de Hartenmarkt in rouwcentrum Rustpunt te Hoevenen. Het was opnieuw een succes. Meer dan honderd mensen woonden de lezing bij van Lies Scaut over rouw bij kinderen. Voor en na de lezing kon iedereen een kijkje nemen op de Hartenmarkt, de plaats waar lokale initiatieven troostartikelen aanboden zoals boeken, kaartjes, kaarsen, kunst… gericht op rouw en verlies.

Warm netwerk vormgeven

Gert Verhaert, zaakvoerder: “Bij Rustpunt Begrafenissen vinden we het belangrijk om samen met anderen een warm netwerk vorm te geven waarin we elkaars diensten versterken en aanvullen. De gezamenlijke missie is om rouwen en de dood bespreekbaar maken, de taboes doorbreken, om op die manier mensen met verdriet om een verloren dierbare nog meer te ondersteunen.
We hopen met de organisatie van dit soort activiteiten hier een steentje toe bij te dragen.”

Een groot deel van de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen waaronder de vzw Rustpunt voor Gambia, een project voor inclusief onderwijs in Gambia, waar Gert Verhaert zijn schouders onder zet.

Foto: Pixabay

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet