Lezing over 'De Oerknal' door dr. Jozef Ongena

Lezing over ‘De Oerknal’ door dr. Jozef Ongena

De oerknal is een theorie, die verklaart hoe het heelal is ontstaan. De theorie is gebaseerd op de relativiteitstheorie.

De meeste astronomen zijn het erover eens dat de oerknal ongeveer 15 miljard jaren geleden plaatsvond en de basis vormde voor alles wat we nu in de ruimte tegenkomen.

Dr. Georges Lemaitre

De voordracht van Jozef Ongena belicht het leven en het werk van de Leuvense hoogleraar en priester dr. Georges Lemaitre, de man die algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van de oerknaltheorie. Daarnaast geeft hij een overzicht van de recente (eveneens fascinerende) ontdekkingen in het heelal die de theorie van de oerknal zeer duidelijk bevestigen. De spreker is doctor in de fysica en wetenschappelijk onderzoeker. Hij is verbonden aan de Koninklijke Militaire School en aan het Duitse Max Planck Instituut. Hij is actief betrokken bij experimenten met kernfusie en heeft al een paar prestigieuze prijzen in de wacht gesleept, zowel in Europa als in Amerika. Dr. Ongena is een aangename en boeiende spreker, die in een, voor iedereen begrijpbare taal, dit wetenschappelijke onderwerp toelicht.

Praktisch:

Wanneer: vrijdag 13 oktober om 20:00 uur
Waar: WZC Sint-Michaël, Moerkantsebaan 81, Essen

Inkom

Bijdrage in de onkosten: €8,- (€6,- euro DavidsFondsleden en €4,- euro voor studenten)
Vooraf reserveren door storting op rekening BE04 0680 7331 3031 van Davidsfonds Essen, met vermelding van het aantal personen.
Contactpersoon: Marcel Van Hemelrijck, tel. 03 667 51 72

Bron en foto: Davidsfonds Essen

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!