Laatste nieuws:
Elke Wuyts vertelt - Politie in coronatijd - (c) Noordernieuws.be 2021 - HDB_3788u

Politie in coronatijd. Elke Wuyts vertelt!

Het is een rare tijd, die op vrijwel elk beroep zijn weerslag heeft. Dat geldt ook voor de politie, die er sinds vorig jaar maart heel wat andere taken bij heeft gekregen.

Steeds wisselende regelgeving

“Bij de eerste lockdown werden we ingezet bij de grenscontroles”, vertelt wijkinspecteur Elke Wuyts. ”Een bijzondere tijd, met steeds wisselende regelgeving die het er voor ons niet makkelijker op maakte. Er werd ook ontzettend veel gepatrouilleerd. Je kon de bevolking eigenlijk in twee groepen indelen: de mensen die de berichtgeving serieus namen en zich aan de regels hielden en de groep die het allemaal maar onzin vond, want het was ‘maar’ een griep. Ze hielden zich niet aan de afstand van anderhalve meter, droegen geen mondmasker, stoorden zich niet aan de avondklok en hielden samenscholingen. Die werden dan betrapt naar aanleiding van meldingen die bij ons binnen kwamen. Het gaf ook weer verdeling, omdat mensen elkaar gingen verdenken van het ‘verklikken’.”

Een heel drukke tijd

“Omdat ik gewoon aan het werk ging en niet zoals veel mensen van uit kon werken, net als mijn man die in shifts werkt, waren de taken die vanuit de scholen werden opgedragen heel zwaar. Want je moest je kinderen begeleiden, helpen met huiswerk, ze bezighouden, maar je moest dus ook werken. Dat was heel druk, want de kinderen mochten buitenshuis niets en als hun schooltaken af waren, verveelden ze zich. Ondanks dat vrijwel iedereen thuis zat, waren er geen, of in ieder geval veel minder, klachten over geluidsoverlast.”

Politie in coronatijd. Elke Wuyts vertelt

Meldingen van lockdownfeestjes

“Toen de cafés weer open gingen, moesten we vooral controleren of men zich hield aan de avondklok, het dragen van een mondkapje en de ‘social distance’. De avondklok is toch wel heel regelmatig overtreden en er werden ook een paar lockdownfeestjes bij ons gemeld, waar we op af moesten. Sommige mensen vonden dat we toleranter moesten zijn, terwijl anderen juist wilden dat we strenger optraden Maar iedereen moet zich aan de regels houden, wij net zo goed als iedereen. Leuk of niet, het is nu eenmaal ons werk hierop te controleren, de regels zijn duidelijk, houd je eraan!”

Politie in coronatijd. Elke Wuyts vertelt!
Elke en haar vader Danny die vrijwilliger is in het vaccinatiecentrum Noorderkempen
Meer ruimte voor ons gewone werk

“Bij de tweede lockdown bleven de grenzen open en mochten de jongste kinderen weer naar school. In mijn geval mochten alle drie de kinderen voltijds naar school en dat maakte een enorm verschil. Er waren veel minder grenscontroles, wat een de werkdruk enorm verminderde, maar weer waren er die constant veranderende regels. We werden perfect op de hoogte gehouden, maar ze waren soms nogal verwarrend. Voor ons, maar zeker ook voor de burgers. Nu merk je dat de mensen de regels gewoon zijn, ze raakten er aan gewend. Dat geeft ons ook meer ruimte om ons gewone werk te doen.”

Gros van de mensen hield zich perfect aan de regels

“Toen de terrassen weer openden, zijn er wel extra controles geweest. 9 juni mag de binnenhoreca weer openen en zo onderhand lijkt het allemaal terug richting het oude te gaan. Dat zal voor veel mensen een opluchting zijn en wij zullen ons weer met het gewone werk bezig kunnen houden. De politie is heel blij en dankbaar dat het gros van de mensen zich in deze moeilijke periode zo goed aan de regels heeft gehouden!”

NN