Laatste nieuws:
Kabas zoekt schoolspullenKabas zoekt schoolspullen

Kabas zoekt schoolspullen

Kabas is een open huis voor Brasschatenaren, die het financieel moeilijk hebben. In de ontmoetingsruimte in het lokaal dienstencentrum Vesalius aan de Prins Kavellei in Brasschaat kunnen inwoners terecht voor informatie, een babbel, ondersteuning voor elkaar en activiteiten. Kabas probeert, in samenwerking met het lokale OCMW, ook mensen materieel te helpen.

Kabas zoekt schoolspullen2

Schoolspullen

In aanloop naar het nieuwe schooljaar zamelt Kabas daarvoor tussen 7 en 11 augustus allerlei schoolspullen in. Nadien worden die ter beschikking gesteld van behoeftige gezinnen. Kabas zoekt vooral bruikbare boekentassen, brooddozen, drinkbussen, fruit- en koekendozen, turn- en zwemzakken, turn- en zwemgerief, rekenmachnies, geodriehoeken, passers, meetlatten, pennenzakken, fluohesjes en uniformkledij (blauw en witte kleding) in. Binnenbrengen kan in het Vesaliusgebouw van 7 t.e.m. 11 augustus van 9 tot 16 uur.

Kabas zoekt schoolspullen3

MLH

Foto: © Freepik

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet