Laatste nieuws:
Veiligere straten en vernieuwde school Kadrie
Renovatie basisschool Kadrie (c)Studio Noord

Veiligere straten en vernieuwde school Kadrie

De Kalmthoutse gemeenteraad keurde het investeringsplan voor 2024-2025 goed. In de komende twee jaar investeert de heidegemeente meer dan 27 miljoen euro. “De bouw van een nieuw gemeentehuis is uiteraard een zware investering, maar we voorzien ook middelen voor de aanleg van fietspaden, de herinrichting van straten, een grootse renovatie van school Kadrie en de aankoop van een nieuwe ziekenwagen”, zegt Maarten De Bock, schepen voor financiën.

Verkeersveiligheid

“De komende jaren start de voorbereiding en/of de aanleg van fietspaden. De Achterbroeksteenweg wordt uitgevoerd, Brasschaatsteenweg, Franse Weg en Heikantstraat verder voorbereid. De fietspaden langs de Putsesteenweg komen er ook, maar dit dossier is volledig in handen van de Vlaamse overheid en weegt niet op de gemeentelijke begroting”, vult burgemeester Lukas Jacobs aan. “De herinrichting van twee kruispunten in de wijk Dennendael moet zorgen voor een veiligere doorstroming van het verkeer. Verder is er budget voorzien voor nieuwe riolering en de herinrichting van de Jos Tilborghsstraat in Nieuwmoer. De gemeente investeert ook in de renovatie van zogenaamde ‘ruilverkavelingswegen’. Eerst op de planning staat de Vossenstraat, een fietsverbinding tussen Achterbroek en Nieuwmoer.”

Veiligere straten en vernieuwde school Kadrie
D’Achterwij, Achterbroek
Ontmoeten en parkeren

“Tegenover het dorpshuis in Achterbroek komt een ontmoetingsplein: D’Achterwij. Zonnedauw krijgt een nieuwe keuken, sanitair en inkom. Ook de reiniging en de herstelling van de gevels van de bib staan op de agenda, net als enkele investeringen in Club K. Waar mensen elkaar ontmoeten, is er ook nood aan parkeren. De gemeente koopt achter het Strijboshof een stuk grond en richt dit in als extra parkeerplaatsen. Ook voetbalclub Achterbroek VV krijgt een definitieve nieuwe parking”, haalt Maarten De Bock nog enkele voorbeelden aan.

Ontharden en vergroenen

“Waar het kan, wil de gemeente ontharden en de omgeving vergroenen. Er zijn concrete plannen om dat onder meer te doen rond de kerk van Achterbroek en rond het beeld van Willy Vandersteen op het winkelplein in Heide. Ook in het woonuitbreidingsgebied in Nieuwmoer financiert de gemeente de groenaanleg”, geeft Maarten De Bock mee.

Nieuwe opvallende gebouwen

“Met het nieuwe gemeentehuis aan het Kerkeneind en het gloednieuwe kantoor voor de toeristische dienst ‘Visit Kalmthout’ aan de Vroente, verschijnen er twee opvallende gebouwen in de gemeente. Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is 8,6 miljoen euro voorzien en daarnaast nog eens 1,4 miljoen voor de aanleg rond de gebouwen. Het gemeentelijk aandeel in de bouw van een nieuw toeristisch kantoor bedraagt ruim 440.000 euro”, licht Lukas Jacobs toe.

Veiligere straten en vernieuwde school Kadrie
Deze Handicar wordt vervangen
Hulpdiensten en zorg

“In 2024 draagt de gemeente Kalmthout aan de werking en de investeringen van politiezone PZ Grens meer dan 3 miljoen euro bij. Bijna 1 miljoen euro gaat naar brandweerzone Rand. Tien jaar na de vorige aankoop komt er een nieuwe ziekenwagen en ook voor de dienstverlening van Handicar is een nieuw voertuig voorzien. Ook de aanwerving van een noodplancoördinator staat op de planning”, geeft de burgemeester mee.

Energiezuinige school Kadrie

“Een ontwerpbureau zoekt uit hoe basisschool Kadrie energiezuiniger kan werken. De school ondergaat de komende jaren een grote renovatie, waarbij energiebesparende maatregelen centraal staan. Ook een andere school, Muzarto, heeft uitzicht op een nieuwe thuisbasis. Wanneer het OCMW-personeel hun intrek neemt in het nieuwe gemeentehuis, ondergaat de villa aan Heuvel een renovatie als school voor woord en muziek”, blikt Lukas Jacobs vooruit.

Inkomsten en uitgaven

“Voor 2024 kost de dagelijkse werking van de gemeente en het OCMW circa 41 miljoen euro. Daarnaast plant de gemeente voor ongeveer 12 miljoen euro investeringen. Uiteraard heeft de gemeente ook inkomsten. Voor volgend jaar liggen die op ongeveer 43 miljoen euro. Ruim 18 miljoen daarvan komt via de gemeentebelastingen (opcentiemen onroerende voorheffing + aanvullende personenbelasting)”, legt Maarten De Bock, schepen van financiën, uit.

Investeringssubsidies

“Ook investeringssubsidies van hogere overheden vormen een belangrijke bron van inkomsten, zoals voor fietspaden, een nieuw dienstencentrum en de renovatie van Kadrie. Alles samen circa 5 miljoen euro. En de gemeente verkoopt twee gebouwen: dienstencentrum De Groten Uitleg, omdat er een nieuw dienstencentrum in het nieuwe gemeentehuis zit. En ook de ‘chapel’, het huis naast de bib waar vandaag de diensten Vrije Tijd zitten. Deze twee gebouwen heeft de gemeente niet meer nodig na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis”, besluit Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs.

Bron en foto’s: gemeente Kalmthout

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet