Laatste nieuws:
Essen helpt meer dan twintig gezinnen dankzij scholenproject
Sissi Claessens (links) en Renske Van Veldhoven (rechts). ©Fotografils

Essen helpt meer dan twintig gezinnen dankzij scholenproject

Begin 2023 startte OCMW Essen met een proactief scholenproject, om kansarmoede beter én vroeger te detecteren bij leerlingen. Daarbij gingen twee maatschappelijke assistenten maandelijks langs op de scholen zelf. Nu, één jaar later, tonen de cijfers dat het een succes is: 21 leerlingen en hun gezinnen werden geholpen! Daarom breidt Essen het project verder uit in 2024, met een aanbod naar alle Essense secundaire scholen, naast de kleuter- en lagere scholen. Zo bereikt het OCMW potentieel 3.155 leerlingen in totaal.

Drempel vaak (te) hoog

Dertien procent van de Essenaren komt moeilijk tot heel moeilijk rond met hun inkomen. Maar de drempel om binnen te stappen bij een sociale dienst of OCMW is vaak (te) hoog. Daarom startte OCMW Essen in 2023 met een scholenproject. Diensthoofd Sociale Dienst Lenni Buvens: “Sinds januari 2023 gaan onze maatschappelijke assistenten Renske van Veldhoven en Sissi Claessens maandelijks langs bij de Essense kleuter- en lagere scholen. Als sociale dienst moeten we meer naar buiten treden in plaats van af te wachten tot mensen zich aanmelden bij ons. En doen we hier met succes: met Renske en Sissi kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten een gezicht plakken op het ‘OCMW’.”

Ondersteuning op de scholen

Ter plaatse helpen de maatschappelijke assistenten de leerlingen, ouders en leerkrachten met een variatie aan vragen, gaande van juridische vragen, over huisvesting tot financiële steun. Het project maakt het ook mogelijk om een tolk in te schakelen bij oudercontacten, zodat taalproblemen geen barrière vormen. Ze bereikten op die manier meer dan twintig leerlingen en hun gezinnen op één jaar tijd. Brigitte Van Aert, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: “Door zelf naar de scholen toe te gaan, kunnen we problemen vroeger en beter detecteren. Er zijn heel wat mensen die in aanmerking komen voor steun, maar die hier niet van op de hoogte zijn of de stap niet durven zetten naar het OCMW. We verlagen de drempel door zelf naar de scholen toe te gaan.”

Rol van leerkrachten

De maatschappelijke assistenten zijn er niet alleen voor de leerlingen en hun ouders maar ook voor de leerkrachten. Dirk Konings, schepen van welzijn en onderwijs: “Als leerkracht sta je heel dicht bij je leerlingen en voel je het vaak aan wanneer er iets speelt thuis. Maar hoe ga je daarmee om? Welke stappen neem je om die leerling te helpen? Daar worstelden veel leerkrachten mee en daar kan onze sociale dienst juist helpen. Door de lijn tussen het OCMW en de leerkrachten kort te houden, sporen we heel wat armoede op die onder de radar bleef.” De maatschappelijke assistenten hebben op één jaar tijd veertien leerkrachten ondersteund.

Tevreden scholen

De Essense kleuter- en lagere scholen zijn blij met dit project. Hilde Joossens, directeur van kleuterschool Mariaberg vertelt: “Dankzij de zitdagen van het OCMW op de school creëren we een brug tussen onderwijs en sociale ondersteuning. Het succes van deze samenwerking ligt in de gezamenlijke inzet voor het welzijn en de ontwikkeling van elk kind. Wij hebben ervaren dat het organiseren van zitdagen op school verschillende voordelen heeft en de toegankelijkheid van OCMW-diensten vergroten.” Vanaf dit jaar kunnen ook de secundaire scholen beroep doen op dit aanbod. Sinds eind 2023 is er ook een periodiek overleg tussen de zorgcoördinatoren van alle Essense scholen en de gemeente, waar de zorgcoördinatoren met al hun vragen terecht kunnen. Zo wordt ook de sociale dienstverlening van de gemeente breder bekend gemaakt bij de scholen.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet