Laatste nieuws:
AZ Klina opent nieuwe polikliniek in Kalmthout
Burgemeester Lukas Jacobs (links) en dr. Joost Baert (rechts)

AZ Klina opent nieuwe polikliniek in Kalmthout

In 2025 opent in Kalmthout een polikliniek voor inwoners van de gemeente. Het is een initiatief van AZ Klina uit Brasschaat, in goede afstemming met de gemeente Kalmthout. Beide partners onderzochten al langer hoe ze medische zorg dichter bij de Kalmthoutenaar kunnen brengen. Die gezamenlijke zoektocht leidt nu tot de oprichting van een polikliniek. Inwoners zullen er terechtkunnen voor een hele reeks medische specialisaties.

Centrale locatie als opportuniteit

Aan de Kapellensteenweg, waar tot voor kort een Goed thuiszorgwinkel gehuisvest was, verrijst begin 2025 een polikliniek voor inwoners van Kalmthout en omliggende gemeenten. Voor velen van hen is AZ Klina in Brasschaat het ziekenhuis waarop ze standaard een beroep doen. Maar met de aankoop van het pand in Kalmthout biedt het ziekenhuis nu ook poliklinische zorg aan patiënten in hun eigen gemeente. Lukas Jacobs, burgemeester Kalmthout: “Wij zijn als gemeente vragende partij voor dit soort aanbod. Niet enkel beperken we de reistijd voor onze inwoners, de polikliniek maakt zorg ook bereikbaar voor minder mobiele inwoners. Daarbij denk ik aan ouderen, maar ook aan mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.” Voor AZ Klina ligt de opening van een polikliniek in Kalmthout volledig in lijn met een dubbele ontwikkeling in de gezondheidszorg: enerzijds wordt complexe zorg steeds meer gecentraliseerd, anderzijds is er de evolutie om poliklinische zorg toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld door die zorg ook dichter bij de mensen te gaan aanbieden.

Breed zorgaanbod in Kalmthout

“Naast de zorg die we op de campussen van ons ziekenhuis in Brasschaat aanbieden, willen we ook actief ondernemen in ons volledig zorggebied in de omliggende gemeenten”, verduidelijkt dokter Joost Baert, CEO van AZ Klina. “Het is voor mensen een grote meerwaarde om voor goede medische zorg in hun eigen buurt terecht te kunnen. Samen met de gemeente Kalmthout onderzochten we hoe wij dat in Kalmthout konden faciliteren. Met een polikliniek dus.” De polikliniek in Kalmthout wordt een lokaal centrum voor medische tweedelijnszorg en -consultaties, rechtstreeks gelinkt aan AZ Klina. “Het concreet aanbod werken we uit in de loop van 2024,” preciseert Christine Cuyt, hoofdarts van AZ Klina. “Daarvoor zullen we luisteren naar de noden van de inwoners van Kalmthout en stemmen we af met de zorgactoren uit de regio.”

Intensieve samenwerking

“Als gemeente Kalmthout zetten we al jaren in op een breed en kwaliteitsvol zorgaanbod binnen Kalmthout”, zegt Lukas Jacobs. “Daarvoor werken we intensief samen met lokale en regionale zorgaanbieders en de eerstelijnszone Noorderkempen. Daardoor vind je in Kalmthout initiatieven rond laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg, uitgebreide thuiszorg voor ouderen, psychiatrische thuiszorg, ondersteuning van mantelzorgers… De samenwerking met Klina is daarin een belangrijke schakel. Als gemeente willen we dat iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Dicht bij huis en aangepast aan de hulpvraag en zorgnood.”

Patiënt op de eerste plaats

AZ Klina is met dit concept niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren realiseerde het in Essen samen met het gemeentebestuur al Zorgpunt Grens, waar Essenaren terechtkunnen voor een aantal consultaties en behandelingen waarvoor ze vroeger naar Brasschaat moesten rijden. “Zorgpunt Grens en vanaf 2025 dus ook de polikliniek in Kalmthout, zijn voorbeelden van hoe ziekenhuizen zich in de toekomst zullen organiseren,” legt dokter Baert uit. “Onder meer door nieuwe digitale mogelijkheden kunnen we letterlijk ook buiten de fysieke grenzen van ons ziekenhuis in Brasschaat zorg aanbieden in heel ons werkingsgebied. We vinden het cruciaal om dat te doen in goed overleg en nauwe samenwerking met huisartsen en de volledige eerstelijnszorg in de regio. Het is een en-en-verhaal waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. De patiënt in de eerste plaats.” In februari wordt de verkoop van het gebouw aan de Kapellensteenweg afgerond en is AZ Klina eigenaar. Dan starten er uitgebreide verbouwingswerken. De ambitie is om de polikliniek in gebruik te kunnen nemen begin 2025. De Goed thuiszorgwinkel heeft intussen een nieuw onderkomen op het Willy Vandersteenplein in Kalmthout.

Bron en foto: AZ Klina

Facebook210
Twitter
Follow Me
Tweet