Laatste nieuws:
‘Heel Kalmthout BIN’ verbindt buurtinformatienetwerken

‘Heel Kalmthout BIN’ verbindt buurtinformatienetwerken

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners de lokale politie en de gemeente. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. In Kalmthout maken ze werk van een netwerk dat heel de gemeente beslaat. “BIN’s laten fuseren én uitbreiden, is ons doel”, zegt coördinator Louis van den Buijs.


Betere samenwerking

“In Kalmthout zijn er heel wat BIN’s”, gaat Louis verder. “Tot nu hadden we vele kleinere netwerken. Met het project ‘Heel Kalmthout BIN zorgen we ervoor dat die BIN’s meer en intenser samenwerken door ze te laten fuseren. Die grotere schaal werkt beter voor bv. informatie-uitwisseling. Daarnaast streven we ernaar om alle buurten in Kalmthout een netwerk te laten hebben. Zo kunnen alle inwoners zich bij een BIN aansluiten waardoor die ook beter functioneren.”

Officiële protocollen leggen afspraken vast

Op dinsdag 7 mei ondertekenden burgemeester Lukas Jacobs, korpschef Rudy Verbeeck van de lokale politie en de verantwoordelijken van de betrokken BIN’s vier nieuwe protocollen in het dorpshuis in Achterbroek. “BIN Nieuwmoer wordt een fusie van BIN Moleneind en BIN Nieuwmoer-City en zal zo heel Nieuwmoer omvatten”, weet van den Buijs. “BIN Heiken en BIN-Achterbroek-Oost worden BIN Achterbroek en covert zo heel Achterbroek. BIN Bezemheide breidt flink uit met een groot deel van het centrum van Kalmthout. Daar was voorheen nog geen BIN. Ten slotte wordt er ook een protocol ondertekend waarbij de BIN Bosduin wordt uitgebreid met de omgeving van de Heikantstraat om zo naadloos te grenzen aan BIN Achterbroek en BIN Vredeburg.”

BIN De Beek als eerst netwerk

Ongeveer 20 jaar geleden werd met BIN De Beek het allereerste buurtinformatienetwerk in Kalmthout opgericht. Ondertussen veranderde er veel. De inbraakcijfers in woningen daalden, maar tegelijk werd de focus verlegd op cybercrime en fietsdiefstallen in garages en tuinhuizen. De BIN’s blijven dus een zeer belangrijke schakel tussen onze inwoners en de veiligheidsdiensten. Het werk van de vele vrijwilligers binnen de BIN’s is van groot belang en zorgt voor een goede informatiedoorstroming en preventie over veiligheid naar alle BIN-leden toe.

Blinde vlekken

Door de huidige fusies en uitbreidingen krijgt de gemeente Kalmthout een aaneengesloten geheel in de wijken Heide, Achterbroek en Nieuwmoer. Er wordt nu verder gewerkt aan de opstart in blinde vlekken zoals de noordwestzijde van het Centrum en de wijk Dorp. Op die manier hopen we dat binnenkort alle Kalmthoutenaren bij een BIN kunnen aansluiten.

Info: www.binkalmthout.be

Bron: Gemeente Kalmthout
Foto: PixaBay