Laatste nieuws:
Essen activeert meer dan 60% van mensen met een leefloon

Essen activeert meer dan 60% van mensen met een leefloon

OCMW Essen in top 3 Belgische gemeenten bij daling leefloondossiers

Arbeidstrajectbemiddelaar

In april 2021 had Essen 83 mensen met een leefloon, in oktober 2023 waren dit er nog maar 33, een daling met 60 procent. In 2023 zorgde de sociale dienst met de arbeidstrajectbemiddelaar en een uitgebreid netwerk voor de activering van meer dan 50 procent van de mensen met een leefloon, waarbij 70% van hen aan het werk ging. Daarmee scoort de gemeente beduidend hoger dan in de omliggende regio. Essen komt met deze cijfers zelfs in de top 3 van Belgische gemeenten die hun leefloondossiers doen dalen (POD Maatschappelijke Integratie). Met het lokaal activeringspact zet OCMW Essen verder in op werk voor mensen met een leefloon.

Spectaculair resultaat

De sociale dienst van OCMW Essen startte begin 2022 met een arbeidstrajectbemiddelaar op de dienst. Eén jaar later zorgt dit voor een spectaculair resultaat: meer dan 50% van de mensen met een leefloon is ondertussen geactiveerd, waarbij 70% aan het werk is. Diensthoofd Sociale Dienst, Lenni Buvens: “Schommelingen in het aantal mensen met een leefloon zien we wel vaker, maar de cijfers zijn nu zo uitgesproken dat we het effect van onze inspanningen duidelijk zien. Vandaag hebben we het laagste aantal sinds het begin van de metingen.”

De arbeidstrajectbemiddelaar van de Essense sociale dienst werkt nauw samen met de VDAB, lokale kringwinkel De Cirkel, Natuurwerk en nog heel wat andere organisaties. Brigitte Van Aert, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: “Die samenwerkingen bieden veel werkkansen, ook voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Zo zijn er nu vier mensen via een tijdelijke tewerkstelling aan het werk bij de kringwinkel De Cirkel. Dankzij die start kunnen ze nadien doorstromen naar de ‘gewone’ arbeidsmarkt.”

Uitzonderlijke samenwerking

Ook bij nieuwe leefloondossiers zet het team van de sociale dienst sterk in op activering. Met resultaat, want de helft van de nieuwe aanvragers stroomt binnen het jaar uit het leefloon. In de meeste gevallen gaan de mensen aan het werk of worden ze doorverwezen naar invaliditeit of pensioen. Dirk Konings, schepen van Welzijn: “Onze samenwerking met VDAB is uitzonderlijk omdat we als één van de weinige Vlaamse gemeenten rechtstreeks met de VDAB werken en niet via een intercommunale. Dat is een nieuwigheid sinds eind 2021. Dit in combinatie met de interne reorganisatie van onze sociale dienst zorgen ervoor dat we kort op de bal kunnen spelen.” Door de oorlog in Oekraïne zag Essen een grote instroom van ontheemden. Ook daar heeft de inzet op activering geloond, want 60% is aan het werk en de andere 40% is ingeschreven bij de VDAB. Alle Oekraïense ontheemden die door de sociale dienst begeleid worden, volgen taal- en andere opleidingen.

Lokaal activeringspact

Om mensen met een leefloon verder te activeren, diende Essen een dossier in bij Vlaanderen voor het lokaal activeringspact. Brigitte Van Aert, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, licht toe: “Met het lokaal activeringspact blijven we volop inzetten op werk. Zo zullen mensen een ‘sollicitatiefiets’ kunnen gebruiken als ze een job zoeken, maar zelf geen vervoersmiddelen hebben. Er komen jobcafés, waar we mensen met een leefloon in contact brengen met potentiële werkgevers uit de buurt. Enerzijds helpen we de werkzoekenden met onder andere hun CV. Anderzijds connecteren we potentiële werkgevers met organisaties, die hen kunnen ondersteunen bij het aanwerven en begeleiden van mensen die verder van de arbeidsmarkt staan.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook20
Twitter
Follow Me
Tweet