Informatiebijeenkomst VZW Esselem rustig verlopen

Informatiebijeenkomst VZW Esselem rustig verlopen

Vandaag was in de zaal van café Rex een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners, om kennis te maken met VZW Esselem, die bezig is met de totstandkoming van een ontmoetingsruimte ten behoeve van de werking van hun vereniging. De afgelopen weken is de totstandkoming van deze ontmoetingsruimte in de Stationsstraat 235 bij velen het onderwerp van gesprek geweest, zowel in de Essense gemeenschap als in de media. Ondanks dat er gevreesd werd dat deze informatiebijeenkomst zou kunnen leiden tot een botsing van de VZW met enkele rechtse organisaties, zoals Vlaams Belang Essen en Essens Belang, werd de discussie op een volwassen manier gevoerd.

Voorstellen

Bij aanvang van de bijeenkomst stelden de diverse leden van het bestuur van VZW Esselem zich kort voor aan de geïnteresseerden. Daarna was het woord in eerste instantie aan de woordvoerder, die uitlegde waar VZW Esselem voor staat. Hij gaf aan dat de vereniging is ontstaan uit een behoefte vanuit de Moslimgemeenschap in Essen. De VZW stelt zich als doel om een betere integratie te realiseren voor nieuwe immigranten met verschillende nationaliteiten. Dit doen ze door, onder andere, taallessen te organiseren, in zowel Vlaams als Arabisch. Ze gaven aan dat mensen welkom zijn wanneer ze vragen hebben over de Islam en zullen ze sportevenementen organiseren. Naast nog een aantal andere punten werden ook de babbelbijeenkomsten benadrukt.

Vragen vanuit het publiek

Na de voorstelronde mochten de geïnteresseerden vanuit het publiek vragen stellen. Deze vragen liepen uiteen van praktische aard tot cultureel niveau. Zo werd de vereniging erop gewezen dat zij verplicht zijn om voor een deel eigen parkeergelegenheid te realiseren. Ook waren er vragen over de tijdstippen van de bijeenkomsten en de aard ervan. Vanuit Esselem werd aangegeven dat omwonenden minder last zullen hebben van geluidsoverlast dan toen er nog een café op de locatie was. De bijeenkomsten zullen voornamelijk bestaan uit cursussen en babbelbijeenkomsten.

Cultuurverschillen

Esselem laat weten dat zij een vereniging zijn voor alle Essenaren en mensen wonend in het Belgische deel van deze regio. Ze geven aan dat, alhoewel de vereniging functioneert vanuit een moslim-achtergrond, iedereen ongeacht religie, geslacht of afkomst welkom is. Ook werd er gezegd dat vrouwen welkom zijn en dat er een aparte commissie komt waar betrokken vrouwen van de VZW activiteiten zullen ontplooien. Wel werd aangegeven dat vanuit de islamitische cultuur een scheiding is tussen man en vrouw. Dat betekent dat er in de praktijk aparte activiteiten voor mannen en vrouwen worden gehouden. Zeker het feit dat deze scheiding van man en vrouw er is, leverde vanuit het publiek redelijk wat kritiek op. Hier kon gemerkt worden dat visies vanuit de westerse normen en waarden en die van VZW Esselem ver uit elkaar liggen. Alhoewel zij aangeven vrouwen als gelijk te zien ten opzichte van mannen, geven ze ook aan dat er wel een scheiding tussen de seksen moet zijn. Wat opviel bij deze discussie was, dat de persoon die in eerste instantie antwoord gaf op deze vraag, de discussie afkapte waarna een andere persoon vanuit de vereniging het toch nodig vond om de vraag verder te beantwoorden. Het was duidelijk dat culturen zo nu en dan botsten.

Gespannen sfeer

Door de ontwikkelingen rond de komst van deze ontmoetingsruimte, ontstond er de afgelopen weken binnen de Essense gemeenschap een gespannen sfeer. Vanuit alle hoeken van het politieke spectrum werd gereageerd, zeker op de sociale media. Er werd dan ook gevreesd dat de ontmoeting kon leiden tot onrust. Het was dan ook goed om te zien dat de lokale politie meer dan aanwezig was in Essen, maar ook op de informatiebijeenkomst zelf (in burger). Gezien het feit hoe deze situatie de laatste weken steeds meer een eigen leven ging leiden, kunnen we stellen dat de ordehandhavers en andere direct betrokkenen goed de-escalerend voorwerk hebben gedaan. Zo hebben de Essenaren op een volwassen manier hun vragen kunnen stellen en konden correct de discussie aangaan.

Een begin

Hoewel de aanwezigen van de informatiebijeenkomst een duidelijker beeld hebben gekregen van VZW Esselem en zijn werking, zijn er nog veel vragen niet beantwoord. Esselem geeft aan in de toekomst vaker dit soort bijeenkomsten te willen organiseren. Er spelen nog een hoop factoren een rol die bepalen of er uiteindelijk op deze locatie aan de Stationsstraat daadwerkelijk een ontmoetingsplaats komt, maar er is een begin gemaakt om de dialoog vanuit de vereniging met de Essense gemeenschap aan te gaan. Het is te hopen dat de vereniging zich blijft inspannen om binnen de Essense gemeenschap meer draagkracht te krijgen, door contact te blijven zoeken met de Essenaren en dat zaken als ‘bruggen bouwen’ ook daadwerkelijk op de agenda staan van de VZW.
Na afloop bood VZW Esselem de geïnteresseerden nog een kopje koffie of thee aan.

VL

Facebook141
Twitter
Follow Me
Tweet

4 Reacties

 1. Ik ben daar ook geweest en ik ben daar helemaal niet gerustgesteld, integendeel. In het begin kreeg je al snel het gevoel dat we aan het lijntje werden gehouden en dat alles met uitvluchten onder de mat werd geveegd.
  Ik vond dat je duidelijk aan hun antwoorden kon merken dat ze niet van plan zijn goed te integreren, maar dat ze hun eigen gemeenschap willen uitbouwen. Bij ons zijn de mannen en vrouwen gelijk, ze hebben daar duidelijk aangegeven in hun antwoorden dat dat bij hun niet zo is.
  Wanneer de vragen wat kritisch werden, werd de vraagsteller snel afgekapt en een andere vragensteller aangewezen zodat ze er niet verder op ingingen. In het begin werd er op bijna geen enkele vraag een bevredigend antwoord gegeven, op een gegeven kreeg er ene in de gaten dat het zo niet goed ging komen en dat er wel snel werd uitgeweken, een andere greep toen in waardoor er nadien meer en beter werd ingegaan.
  Ik denk niet dat dit een goede zaak is voor Essen.

  • ik ben er ook geweest en idd zodra het te heet onder hun voeten werd , werden de vragen afgerond met de zin: “als u meer informatie wilt over deze kwestie, kunt u ons altijd een mail sturen”. Met als bedankje hun visitiekaartje.
   Als we allemaal goed hebben geluisterd is er bij mij over de vrouwen kwestie 1 ding blijven hangen. Bij de ene moslim man is het bij hun in de CULTUUR dat zowel de vrouwen als de mannen gezamenlijke dingen ondernemen. En bij de andere moslim man volgens DE KORAN is het dat man en vrouw apart zijn.
   Dat wil dus in mijn oren zeggen dat ze zichzelf tegen spreken.
   Dus heb ik effe Apeldoorn gebeld. Derde hulplijn .
   Het is dus een cultuur kwestie dat man en vrouw apart zijn en niet volgens de koran of te wel het geloof. En dit vindt ik in het bijzonder jammer dat dit weer zo wordt neergezet en idd een hele commotie brengt. Met als gevolg hier heb je een kaartje. Zeer jammer. Ik had meer verwacht van deze ontmoeting.

 2. Ik was daar en heb mijn oren goed gespitst, de voorzitter van de vzw die het woord nam van de voltallige bestuursraad, die uitsluitend uit mannen bestaat, en die met veel lof sprak over zijn gemeenschap die nood had aan integratie, stelde ik toch een hele hoop tegenstrijdigheden vast.
  Zoals reeds aangehaald in eerdere reacties, werden bepaalde vragen onder de mat geveegd.
  Als je spreekt over integratie, wie van de bestuursleden heeft er ooit de moeite gedaan om zich te engageren in de verschillende verenigingen in Essen. Dit is volgens mij toch de beste mannier om te integreren en zich thuis te voelen in de Essense gemeenschap.
  Waarom Arabische lessen?
  Waarom vrouwen en mannen scheiden!
  Ook de vragen uit het publiek werden steeds genegeerd en afgeblokt. Als je een vzw opricht weet je toch wat je doelstelling is, maar deze is in mijn ogen weer een vzw die zich afschermt van onze cultuur, waarden en normen.
  Daartegenover staat dat wij in Essen er alles aandoen om iedereen hier op te nemen in onze gemeenschap, willen zij weer naast onze maatschappij leven en dat is iets wat wij hier in Essen echt niet nodig hebben.

 3. Ik weet niet of het bestuur van de vzw uit progressieve of uit conservatieve moslimmannen bestaat. En ook weet ik niet of de vzw uit godsdienstige drijfveren werd opgericht, of met verborgen politieke doeleinden.
  De oprichters droegen jeans; hun vrouwen ook? Waren hun vrouwen aanwezig?
  Is het een vzw die alleen wil opereren, of heeft ze connecties met de andere -em – vzw’s?
  Op een mogelijks volgend debat zou ik graag getuige zijn van een dialoog tussen bekende progressieve imams, moslimvrouwen – en mannen in politieke loopbaan, moslimfilosofen, rechtsgeleerden en
  eerder conservatieve, bijna fundamentalistische geloofsgenoten. Dat debat dient mijns inziens met hoogdringendheid gehouden te worden.