Laatste nieuws:
Gemeenteraad Essen - december 2018 - (c) Noordernieuws.be - P1020377

Laatste gemeenteraad huidige legislatuur

Dinsdag 18 december kwam de gemeenteraad in zijn huidige vorm voor het laatste keer bij elkaar. Vanaf januari zal de gemeenteraad vertegenwoordigd worden door de mensen die bij afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 17 oktober zijn verkozen. In deze nieuwe samenstelling zal N-VA PLE de grootste partij zijn met 10 zetels, CD&V zal vanaf januari door 9 mensen vertegenwoordigd worden, s.pa houdt 4 zetels en Vlaams Belang komt in de raad met 2 zetels. Tijdens deze gemeenteraad werd dan ook stilgestaan bij de mensen die niet meer terug zullen aanschuiven in 2019. Daarnaast stonden er 10 agendapunten op de agenda.

De meeste agendapunten hadden betrekking op een aantal financiële aanpassingen in de verschillende budgetten. Enkele van deze budgettaire wijzigingen konden rekenen op een tegenstem vanuit NV-A/PLE, de meeste zaken werden door de gehele raad goedgekeurd. Het laatste punt waarover de huidige gemeenteraad een akkoord gaf, was een bestek van het snoeien en vellen van bomen.

Mededelingen

Dirk Smout neemt het woord als fractieleider van N-VA/PLE om terug te kijken op de afgelopen legislatuur. Daarbij dankt hij al zijn collega’s binnen zijn fractie en daarbij geeft hij nog wat extra aandacht aan de leden, die volgend jaar niet meer in de raad aanwezig zullen zijn. Namens CD&V nam Jan Suykerbuyk het woord. Het CD&V zal afscheid nemen van vier personen en de fractievoorzitter van CD&V had voor elk afscheid nemend lid een vriendelijk woord. Suykerbuyk zei over Chris Van Hees: ‘Jij kwam in 2014 in de gemeenteraad. Je was vooral bezig met sociale materie en openbare werken. Zo diende je vorig jaar mee het voorstel in om op elke begraafplaats een sterrenboom voor doodgeboren kindjes te plaatsen. We kennen jou als organisator. Organisator van de straatfeesten, organisator van acties rond ‘Music for Life’, organisator van het burgemeestersfeest voor het goede doel. Good luck verder!’
Over afscheid nemend lid Judith Francken zei hij het volgende: ‘Judith, als logopediste en tolk in Vlaamse gebarentaal heb ook jij die sociale reflex. Zes jaar geleden nam je plaats in de OCMW-raad. Halverwege deze legislatuur lonkte de gemeenteraad. Voor jou is het werk helemaal nog niet af. Je volgende legislatuur is het Bijzonder Comité, zeg maar de opvolger van de huidige OCMW-raad.’

Schrexit

Bij het CD&V zijn twee namen die niet meer terugkomen in de Essense politiek, zeer opvallend te noemen. De naam Schrauwen zal vanaf januari tot de politieke geschiedenis behoren, want zowel Imelda Schrauwen als Frans Schrauwen zwaaien aan het eind van dit jaar af. Over Imelda zei Suykerbuyk het volgende: ‘Jij hebt een langer parcours afgelegd. Je kwam in 1989 in de gemeenteraad. Je bekleedde heel wat functies. Je was onder andere gemeenteraadslid, Schepen voor Jeugd en schepen voor sociale zaken. De voorbije jaren was je OCMW-voorzitter. Je stond aan de wieg van de ‘Dag voor het andersvalide kind’, het nieuwe dienstencentrum en je bereidde de OCMW-verandering mee voor. Je deed de CVP op z’n grondvesten daveren, toen je jaren geleden een foute boomkeuze in de Guido Gezellelaan vanuit de meerderheid veroordeelde. Later komt er ongetwijfeld een moment om de andere anekdotes terug boven te halen.’
De laatste woorden van lof waren voor, onder andere, oud burgemeester Frans Schrauwen over wie hij het volgende zei: ‘Jij zat zes legislaturen in de gemeenteraad. 6 legislaturen oftewel 42 jaar. Je bekleedde vele functies: gemeenteraadslid, burgemeester, schepen van Jeugd, schepen voor Openbare Werken en vele van andere mandaten. En we herinneren ons tal van andere momenten: je leidde het evenement ‘850 jaar Essen’, in 2006 ging je vondeling Jasper van Essen aangeven bij de burgerlijke stand, je werd zelfs stamhoofd in Ghana. Je bent voorzitter van de Heemkundige Kring. Jouw ervaringen worden ongetwijfeld nog eens neergeschreven. Frans, voor sommigen was je de Boris Johnson van de Essense politiek, wij herinneren je vooral als iemand met een hart voor Essen.’ Tijdens deze rede werd Suykerbuyk er nog op gewezen dat Frans Schrauwen 7 legislaturen had in de gemeenteraad.

Swa Veraart

Arno Aerden nam namens sp.a het woord en stond stil bij Swa Veraart, die ook niet meer terugkomt in de gemeenteraad. Hij sprak zijn waardering uit voor de stille kracht van Swa tijdens de gemeenteraad, maar wel als iemand die zeker tijdens commissievergaderingen een zeer belangrijke, constructieve en invloedrijke kracht was namens sp.a. Met het afscheid van raadslid Swa Veraart verdwijnt ook de naam Veraart uit de Essense politiek. Naast dat hij zelf een jarenlange politieke kracht was binnen Essen, is hij ook de vader van wijlen schepen Gino Veraart, die destijds ervoor heeft gezorgd dat sp.a ging besturen met het CD&V. Mede hierdoor is er inmiddels al een derde legislatuur, waarbij sp.a mee zetelt in het college. Ook was de uitgestoken hand van Arno Aerden een mooi gebaar naar de oppositie. Hij geeft aan dat het hoge niveau van de oppositie ervoor heeft gezorgd, dat ook de coalitie een hoger niveau kreeg. Hij hoopt dan ook in de legislatuur dat deze wisselwerking blijft en, daar waar nodig, nog verbetert.

Dirk Smout

Ook nam Tom Bevers nog het woord om Dirk Smout te bedanken. Hoewel Dirk de Essense politiek niet verlaat, zetelt hij niet meer als fractievoorzitter van N-VA/PLE vanaf de volgende legislatuur. Bevers kijkt terug naar hoe hij meer dan twintig jaar geleden als eenmansfractie begon en hoe hij de fractie heeft uitgebouwd tot de grootste partij van Essen, met 10 zetels vanaf de volgende legislatuur.

Rondvraag

Na al deze mededelingen zou je bijna vergeten dat de vergadering nog niet was gedaan. De rondvraag stond nog op de agenda. Enkele vragen gingen over infrastructuur, zoals een losse drempel op de Nolsebaan en een slecht fietspad op de Steenovenstraat, die door Robin Jacobs werd omschreven als een moordstrook. Schepen Quick geeft aan dat het hier om tijdelijke zaken gaat, maar ze zal wel vragen om de scheuren in het fietspad aan te pakken en de losgekomen drempel weer vast te zetten. Kevin Ooye geeft nog aan dat de klinkers van Over d’Aa rap aan het wegzinken zijn ten hoogte van de benzinepomp. Ook vraagt Jacobs naar de status rond het ‘Wapen van Essen’ met betrekking tot de vereniging Esselem. De vergadering die de vereniging had georganiseerd met buurtbewoners was niet verhelderend en hij is benieuwd naar nieuwe stappen van het college. Burgemeester Van Tichelt geeft aan dat hij na de bijeenkomst een gesprek met bewoners heeft gehad en juridisch advies heeft ingewonnen. Hij geeft aan dat er wel degelijk sprake was van een functiewijziging rond de bestemming van het pand. Daarna zijn de betrokkenen gevraagd om de werkzaamheden stil te leggen in afwachting van…. Nog altijd heeft vzw Esselem nog geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Hij heeft hen de goede raad gegeven om uit te kijken naar een heroriëntatie. De burgemeester heeft zelf zijn twijfels of het wel verstandig is dat de komst van vzw Esselem op deze specifieke locatie een goede zaak is. Het is opvallend dat de burgemeester hier zo open zijn eigen visie deelt ten aanzien van dit, binnen de Essense gemeenschap, gevoelige punt. Het is duidelijk dat de burgemeester niet blij is met de zaak en de komst van vzw Esselem op deze locatie niet als positief ziet.
De laatste vraag van Brigitte Van Aert, die de komende 6 jaar als schepen zal bijzitten in de raad, ging over kurken. Zij vraagt om op meerdere plaatsen tonnen de te voorzien voor kurken van flessen. Deze kurkstoppen worden gebruikt door kinderen om allerlei van knutselwerken mee te maken.

Terugblik van de burgemeester

De burgemeester neemt aan het eind van de vergadering het woord en bedankt iedereen voor de afgelopen zes jaar. Hij kijkt terug op constructieve vergaderingen met goede punten waar iedereen zijn beste inspanningen heeft gedaan ten behoeve van de Essense gemeenschap. Ook kijkt hij terug op een aantal memorabele zaken die de afgelopen zes jaar in de raad de revue zijn gepasseerd. Hij refereert daarbij aan een aantal negatieve gebeurtenissen, maar ook op een aantal zaken waarbij hij de voltallige raad complimenteert.

VL

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet