Laatste nieuws:

Werken Stationsstraat 235 stilgelegd

De gemeente heeft vzw Esselem een brief gestuurd om de werken aan Stationsstraat 235 stil te leggen.

Ze stuurde een brief aan vzw Esselem met de volgende inhoud:
Wij hebben vernomen dat in het pand Stationsstraat 235 werken uitgevoerd worden.
Wij willen er u op wijzen dat voor de aanwezige gebouwen enkel vergunningen gekend zijn in functie van een café (BA 7779 d.d. 11.12.2000).

Het wijzigen van een functie van een gebouw is vergunningsplichtig. Ook gevelwerken aan de straatzijde zijn vergunningsplichtig. Wij wensen er verder op te wijzen dat constructieve werken in samenwerking met een architect dienen te gebeuren.

Wij vragen u met aandrang zo spoedig mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen en tijdelijk alle werkzaamheden te staken.

Deze aangelegenheid zal worden opgevolgd door de gemeentelijke diensten. Indien u niet de nodige doet om u in regel te stellen, zien wij ons genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen.

Wij rekenen op een spoedig vervolg van dit schrijven en tekenen.”

Foto: ©Google Streetview

Facebook77
Twitter
Follow Me
Tweet