Laatste nieuws:
Handelaars krijgen toelage

Handelaars krijgen toelage

Handelaarsverenigingen kunnen ook in 2024 opnieuw een gemeentelijke toelage aanvragen om hun acties die Brasschaat als ondernemende, aantrekkelijke winkel- en horecagemeente promoten te steunen. De toelage geldt deze keer voor een heel jaar, waardoor de toelage hoger is dan deze van 2023 (waarvoor slechts 6 maanden in rekening werden gebracht). Per handelaarsvereniging is er een bedrag tussen € 12000 en € 15000 voorzien.

Samenwerking bevorderen

De toelage is van toepassing op handelaarsverenigingen die gevestigd zijn en/of hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat. De initiatieven moeten voor 1 februari 2025 uitgevoerd worden. Tevens wil het gemeentebestuur ook de samenwerking tussen de verschillende handelaars bevorderen.

Financieel plan

Handelaarsverenigingen kunnen de toelage aanvragen vóór 1 december 2024 en ontvangen dan 75% van de toelage als voorschot. Nadien moetende bewijsstukken van onkosten voorgelegd worden, om het overige saldo te ontvangen. De aanvraag bevat minstens een financieel plan over de aanwending van de toelage, met onder andere uitgaven en inkomsten en ook een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de ondersteuning zal gebruikt worden.

Alle info en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.brasschaat.be/toelage-handelaarsvereniging-2024

MLH

Foto: © gemeente Brasschaat

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet