Laatste nieuws:
Infomarkt watergevoelige gebieden

Infomarkt watergevoelige gebieden

Op 15 december 2023 heeft de Vlaamse Regering de zone ‘Leeg-Rietbeemden Laarsebeek’ in Brasschaat voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Tot en met 8 maart 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) ter inzage op in het gemeentehuis, Verhoevenlei 11 Brasschaat. Ook op de website https://omgeving.vlaanderen.be/worg kan je info vinden

Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden informatie- en inspraakvergaderingen plaats onder de vorm van een infomarkt. In Brasschaat kan je op dinsdag 16 januari 2024 tussen 15 en 19 uur daarvoor doorlopend terecht in het gemeentehuis.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Inspraakreacties kunnen ook tegen Op 15 december 2023 heeft de Vlaamse Regering de zone ‘Leeg-Rietbeemden Laarsebeek’ in Brasschaat voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebiedbezorgd worden bij het onthaal van het gemeentebestuur, Verhoevenlei 11.

Alle info vind je ook op www.brasschaat.be/actueel/wegenwerken-en-projecten/projecten/het-leeg-rietbeemden-sociaal-en-bescheiden-wonen.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet