Laatste nieuws:
Gemeenteraad 2019 - (c) Noordernieuws.be - P1020578

Frisse nieuwe gemeenteraad voor het eerst bij elkaar

Afgelopen dinsdag kwamen de vers geïnstalleerde leden van de nieuwe gemeenteraad voor het eerst bij elkaar. De sfeer was ontspannen en op de agenda stonden veel punten, bovendien waren er veel bijkomende punten. Het viel op dat er zo nu dan eens flink gelachen kon worden. Waarmee het niet de bedoeling is om een beeld te schetsen dat de leden van gemeenteraad hun taken niet serieus zouden nemen.

Uitholling of efficiëntie?

De komende legislatuur heeft het bestuur, bestaande uit 9 zetels voor CD&V en 4 voor ‘s.pa kom bijeen in Essen’ een krappe meerderheid van 13 van de 25 zetels in de raad. Het kartel N-VA/PLE is de grootste partij en heeft met 10 zetels de meeste vertegenwoordigers en het Vlaams Belang wordt vertegenwoordigd door 2 personen. Hiermee is er een oppositie van 12 tegen een bestuur met 13 stemmen. Bij het agendapunt waarbij een aantal bepalingen in het dagelijks bestuur wijzigden, bleek al meteen dat stemmingen hierdoor met een klein verschil beslecht kunnen worden. Dit onderwerp op de agenda behandelde het feit dat bepaalde beslissingen niet meer per se in de raad besproken hoefden te worden. Als voorbeeld haalde burgemeester Gaston van Tichelt de aanschaf van een camionette aan. Dirk Smout had toch grote bezwaren tegen deze, in zijn optiek, uitholling van de gemeenteraad. Met de kleinste meerderheid werd uiteindelijk dit agendapunt akkoord bevonden.

Uitgestoken hand

Al vanaf het begin van deze legislatuur hebben de bestuurspartijen te kennen gegeven dat zij zich graag voor heel Essen willen inspannen. Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 bleek dat het lastig ging worden om in Essen een bestuur te krijgen, die de zegen had van een ruime meerderheid van de kiezers. Welke optie ook was gekozen, er zal altijd een aanzienlijke groep kiezers zijn die zich ongehoord hebben gevoeld. Bij één van de toegevoegde agendapunten werden door Geert Vandekeybus en Joris Brosens van N-VA/PLE een voorstel gedaan voor de aanschaf van een rolstoelfiets of Riksja. Dit, zodat minder mobielen er op deze manier toch eens op uit kunnen en ook minder in een isolement geraken. Dit kan in ieder geval als een uitgestoken hand gezien worden vanuit de grootste partij in de gemeenteraad, want dit idee was eerder ook al eens kenbaar gemaakt door het CD&V en opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Brigitte van Aert reageerde in haar rol als schepen dan ook zeer enthousiast op dit voorstel. Er wordt aan gewerkt om hier zo snel mogelijk budget voor vrij te maken.

Pro actieve oppositie

Deze nieuwe gemeenteraad was zeer opmerkelijk wat betreft de input van de oppositiepartijen. Zowel het Vlaams Belang als NVA/PLE hadden veel bijkomende agendapunten toegevoegd. Zo zag het Vlaams belang graag dat er wat betreft de verlichting van sportpark Hemelrijk verbeteringen kwamen bij het basketbalterrein en skatepark. Schepen Brigitte Quick gaf aan dat er een paar technische problemen waren geweest. Normaal moet het licht aangaan via een bewegingssensor die was aangesloten op een klok, maar de klok had problemen. Tijdelijk is die er daarom tussenuit gehaald. Tevens zal zij Infrax vragen om een lichtplan te maken voor het sportpark. Marc Scheepers van het Vlaams Belanghad gevraagd om drinkwaterfonteinen te voorzien. Dit voorstel kwam mede met de verwachting zo zwerfvuil terug te kunnen dringen en natuurlijk was duurzaamheid ook een belangrijk argument. Schepen Helmut Jaspers gaf aan dat hij een voorstander was van drinkwaterfonteinen, zeker vanuit het oogpunt van de duurzaamheid. Hij denkt echter niet dat dit bijdraagt aan het tegengaan van zwerfvuil, want dat zijn dikwijls bierblikjes en verpakkingen van andere dranken. Bij dit onderwerp kwam ook het eerste optreden van Brigitte van Aert in haar rol als schepen naar voren. We kennen haar nog van de vorige legislatuur als een bedreven gemeenteraadslid, die ook erg het contact zocht met de Essenaren en dikwijls voor veel van hen een spreekbuis was. Ook als schepen maakt zij in ieder geval een zeer positieve indruk en wist Marc Scheepers te vertellen dat ze hem heel blij ging maken. Want in samenwerking met de Pidpa komt er een drinkwaterfontein. Met nog een aantal positieve argumenten liet ze blijken dat dit een fantastische ontwikkeling is. Waarop raadslid Marc Scheepers zeer ad rem reageerde dat het maar om één drinkwaterfontein ging. Een opmerking die binnen de context als zeer scherp en humoristisch werd ontvangen. Het enthousiasme over deze drinkwaterfontein was dan ook groot bij Brigitte van Aert. Door haar manier van doen in de vorige legislatuur kan alleen maar geconcludeerd worden dat haar enthousiasme oprecht was.

Smart Bench

Robin Jacobs en Guy Van den Broek hadden namens N-VA/PLE nog een voorstel ingediend voor de aanschaf van een zogeheten ‘Smart Bench’. Deze banken hebben de mogelijkheid om een gsm op te laden en tegelijkertijd via wifi toegang te krijgen tot internet. Bovendien maakt de Bench gebruik van stroom, die via een zonnepaneel gegenereerd wordt en dus past in het plaatje van duurzaamheid. Brigitte Quick gaf aan hier meer onderzoek naar te zullen doen. Zij vond het idee wel goed, zeker de voorgestelde locatie bij het VVV kantoor, maar ze had nog wel haar vraagtekens bij de toch wel hoge kosten. Ook gaf ze aan dat de behoefte aan wifi misschien in de toekomst niet zo groot meer is door de komst van G5, zoals zij dat noemde. Nu denken wij bij de redactie van Noordernieuws dat ze 5G bedoelde, de opvolger van 4G, waarmee tegenwoordig het meeste mobiele dataverkeer wordt mogelijk gemaakt. Om daar als redactie nog even verder op in te haken: een netwerk met 5G zal niet de mogelijkheid hebben om gratis dataverbinding aan te bieden. Gebruikers hebben er een simkaart voor nodig en bovendien is dit niet gratis te voorzien. Wel zal het in de toekomst makkelijker worden om een een goede wifi hotspot te realiseren door komst van 5G, want dan kan een dergelijke Smart Bench worden voorzien (nu in de praktijk ook al met 4G) van een dataverbinding via 5G, die vervolgens via wifi aan derden kan worden aangeboden.

Tot slot bracht het Vlaams Belang nog een voorstel in stemming voor het invoeren van een retributie reglement voor het vernieuwen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’. Het gaat hier om de houders en aanvragers van een zogeheten elektronische A-Kaart. Brigitte Quick gaf aan dat de gemeente Essen goed scoort op haar betaalbare dienstverlening bij het burgerloket en dat ze dat graag zo wil houden. Ze geeft ook aan dat er in 2018 slechts 10 keer een A-kaart is aangevraagd of verlengd. De kosten hiervoor zijn nu €20 en met het voorstel van Vlaams Belang komt dit op €50. Het zou dan gaan om een toename van de inkomsten van €300 op jaarbasis. Ze geeft aan dat dit niet willen doen en Marc Scheepers vraagt om het voorstel toch in stemming te brengen. Uiteindelijk waren er twee stemmen voor dit voorstel, één onthouding van stem en 22 tegen het voorstel.

In dit verslag hebben we niet alle punten van de gemeenteraad kunnen verwerken. Feit is wel dat het een enorm productieve raadsvergadering was met veel punten op de agenda en ook ruimte voor wat humor. Naast de gevatte opmerking van Marc Scheepers over de drinkwaterfontein viel ook de reactie van Guy Van den Broek van N-VA/PLE in goede aarde. Bij een agendapunt, waarbij werd besloten dat de tarieven van onder andere de ziekenwagen lager werden, vroeg hij of dit met terugwerkende kracht kon.

Laten we hopen dat deze legislatuur gekenmerkt wordt door bedrevenheid, daar waar ruimte is de bereidheid tot samenwerking en een vleugje humor. Wanneer je wilt weten wat er nog meer besproken is in de gemeenteraad verwijzen wij door naar de notulen van de vergadering, die altijd voor de komende vergadering worden gepubliceerd op de website van de gemeente Essen.

VL

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet