Gemeenteraad 2019 - (c) Noordernieuws.be - P1020513

Nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad geïnstalleerd

Dinsdag 2 januari werden de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad van Essen officieel geïnstalleerd. Deze installatie werd volbracht middels een installatievergadering waarin naast de nieuwe gemeenteraadsleden ook de nieuwe schepenen, de Essense vertegenwoordigers van de politieraad en de leden van de bijzondere commissie van de sociale dienst werden vastgesteld. Het grootste deel van deze vergadering bestond uit formaliteiten rond de installatie. Alleen Tom Bevers nam tijdens de vergadering het woord om namens N-VA/PLE een aantal opmerkingen te plaatsen.

Volle raadzaal

Bij deze installatievergadering viel meteen op dat er een buitengewoon grote publieke belangstelling was. De raadzaal was te klein om al het publiek te herbergen, waardoor enkele personen de vergadering vanaf de gang door deur moesten volgen. Ook was Noordernieuws deze keer niet de enige pers die aanwezig was om verslag te doen van deze gebeurtenis.

Samenstelling

Bijna alle verkozenen hebben hun mandaat als raadslid geaccepteerd, alleen Ludwig Caluwé heeft schriftelijk aangegeven afstand te doen van zijn mandaat. Hij is dan ook namens CD&V afgevaardigde in het nieuwe provinciebestuur. Marita Verpalen neemt als eerste opvolger deze plaats in. De samenstelling van de gemeenteraad ziet er als volgt uit. De grootste partij is N-VA/PLE met tien zetels waarbij Tom Bevers fractievoorzitter is. Hij wordt aangevuld door Annemie Baeyaert, Joris Brosens, Robin Jacobs, Bok Konings, Kevin Ooye, Dirk Smout, Anne Somers, Guy Van den Broek en Geert Vandenkeybus. Tweede partij is CD&V met negen zetels. Fractievoorzitter is Jan Suykerbuyk en wordt vergezeld door burgemeester Gaston van Tichelt, schepen Dirk Konings, Stef Nouws, schepen Brigitte Quick, raadsvoorzitter Ludo Somers, schepen Brigitte van Aert, Liesje van Loon en Marita Verpalen.
Namens s.pa ‘jij maakt Essen’ zijn er vier zetels gereserveerd in de gemeenteraad. Jokke Hennekam is fractievoorzitter en zij wordt vergezeld door schepen Helmut Jaspers, schepen Arno Aerden en Diane Van Ginderen. Namens het Vlaams Belang zetelen Marc Scheepers als fractievoorzitter en Floortje de Nave.

Kritische oppositie

Het enige raadslid dat het woord nam namens de grootste partij N-VA/PLE, was fractievoorzitter Tom Bevers die duidelijk tijd had gestopt in een scherp betoog waarin hij terugkeek op de hele gang van zaken na de verkiezingen. Hij liet duidelijk weten hoe zijn partij dit heeft ervaren en waarom zijn fractie dan ook niet het huidige college steunt en dus ook niet feliciteert. Tom Bevers had de volgende opmerkingen :

“Voorzitter, burgemeester,

Ik heb opmerkingen bij dit en het volgende agendapunt. Vooraleer ik daartoe kom wil ik wel graag eerst namens de grootste fractie in deze raad alle verkozenen feliciteren met hun mandaat. Samen hebben wij van de Essenaren de opdracht gekregen om deze gemeente zes jaar te besturen en hopelijk kunnen we dat ook in een goede samenwerking doen. Dat vooral niemand ons komt vertellen dat een andere vergadering dan deze raad het laatste woord heeft in Essen.

We hebben de voordrachtsakte voor een voorzitter en voor de schepenen bekeken. Ze zien er formeel allemaal correct uit. Maar we vinden het onbegrijpelijk dat de wens, die de vorige raad had uitgesproken om een voorzitter te kiezen na een discussie met alle raadsleden, niet wordt waargemaakt. Meer nog, er is zelfs niet aan gedacht om de mening te vragen van de grootste fractie in deze raad. We kunnen alleen maar hopen dat de nieuwe voorzitter in tegenstelling tot de uittredende voorzitter de kans grijpt om deze raad echt te sturen en zo het vertrouwen van onze fractie te winnen.

Wat het schepencollege betreft, is het voor ons duidelijk dat de voorgestelde samenstelling niet de wil van de Essense kiezer weerspiegelt. Die vroeg op 14 oktober om een bestuur onder leiding van N-VA/PLE, om een bestuur met mensen van deze kant op die banken. We hebben daarvoor de hand uitgestoken, maar de uittredende coalitie heeft besloten om de kiezer, en minstens een deel van de eigen achterban, te negeren en met een zetel minder verder te gaan. Goed, dat is dan de keuze van CD&V en sp.a. Tot daaraan toe. Maar dat die partijen zich vervolgens in de meest vreemde bochten hebben gewrongen om die keuze te proberen te verantwoorden, is bij heel veel Essenaren erg onrespectvol overgekomen. Ook bij veel van de CD&V- en sp.a-kiezers en heeft eerlijk gezegd ook de mensen die hier zitten pijn gedaan.

Na een campagne waarvan we allemaal vinden dat ze fair verliep, werd de integriteit van onze mensen in vraag gesteld. Ons programma waar vóór de verkiezingen niet op was ingegaan werd uit de context getrokken en dan onmogelijk genoemd. En de sp.a suggereerde dat de ideologische afstand zo groot is, dat er eigenlijk sowieso niet kon worden samengewerkt. Wat totaal ongeloofwaardig is voor wie wel eens in deze raadszaal komt en nog ongeloofwaardiger voor wie de voorbije weken de coalitievorming heeft gevolgd in een wat grotere stad niet zo ver hier vandaan. Collega’s, was dat nu echt allemaal echt nodig ?

Dit college start ook daarom zonder ons vertrouwen. We gaan u niet feliciteren, dat zou niet passen tegenover onze kiezer. We gaan u wel succes toewensen, want dat is uiteraard in het belang van Essen. We gaan u ook de kans bieden om dat vertrouwen op te bouwen. Niet alleen door deze tien raadsleden ernstig te nemen, maar vooral door een beleid uit te werken met en voor alle Essenaren.

Graag herinneren we ook nog even aan de woorden van één van de oude en nieuwe schepenen, die een half jaar of zo geleden stelde dat een meerderheid van 13 te krap zou zijn. Niet onze woorden, maar ik hoop voor u dat u zorgt voor een groter draagvlak voor uw beleid, zodat ik ze niet te dikwijls moet herhalen. We hebben begrepen dat u van plan bent om daarbij ook rekening te houden met ons programma bij het opstellen van een bestuursakkoord. Dat is een begin en we zijn met heel Essen benieuwd wanneer we na de mandatenverdeling ook iets over de inhoud van het beleid gaan vernemen. Maar weet dat we er altijd van overtuigd zullen blijven dat we dat programma zelf het beste kennen en ook zelf beter zouden kunnen uitvoeren dan wie ook.

Maar goed, dat heeft dus niet mogen zijn. Voor het eerst in de Essense geschiedenis zit de grootste fractie in de oppositie. We gaan ons constructief opstellen, zoals deze raad dat van ons gewend is. Goed beleid gaan we blijven steunen, fout beleid bevragen, bekritiseren en vooral alternatieven voorstellen. Het worden belangrijke jaren voor Essen en wij willen de verantwoordelijkheid daarvoor alvast niet uit de weg gaan.”

De verkozenen van deze nieuwe legislatuur zijn  geïnstalleerd en kunnen van start gaan. Op 29 januari zal de eerste normale gemeenteraad op de agenda staan. Noordernieuws zal ook de komende jaren de Essense politiek weer met buitengewone belangstelling volgen. Wij feliciteren alle raadsleden met hun mandaat en wensen hen veel succes in de uitvoering van hun taak.

VL

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet