Laatste nieuws:
Dit moet je weten over de betonstop

Dit moet je weten over de betonstop

Is het straks voorgoed gedaan met bouwen? Met de betonstop voor de deur lijkt niemand nog zeker en geen bouwgrond meer veilig.

Wat betekent de betonstop?

De stop erop! We zullen maar met de deur in huis vallen. Dat we straks helemaal niet meer mogen bouwen, dat klopt gelukkig niet. Wel zullen we in de toekomst in Vlaanderen enkel nog constructies mogen neerpoten op percelen waarop al gebouwd is of die verhard zijn. Open ruimtes mogen in principe niet meer bebouwd worden. Want we zijn immers een beetje verstopt geraakt.

Waarom is er een betonstop?

Die figuurlijke baksteen begint langzamerhand zwaar op onze maag te liggen. Met z’n allen zijn we te veel gaan bouwen. Als het zo verder gaat, zal Vlaanderen straks vanuit de ruimte 1 grote blok beton lijken. Het is de bedoeling dat we allemaal op meer bereikbare plaatsen gaan wonen en wat dichter bij elkaar (en bij ons werk bijvoorbeeld). Idealiter zitten we dan minder vaak vast in het verkeer en is er meer ruimte over voor natuur en landbouw. Een betere balans tussen grijs en groen dus.

Wanneer gaat de betonstop in?

Dat wordt afkicken van die bouwverslaving! Maar Rome werd niet in één dag gebouwd, of in ons geval ‘afgebouwd’. Vandaag wordt er in Vlaanderen gemiddeld zo’n 6 à 7 hectare per dag bebouwd. Dat wordt vanaf 2025 beperkt tot 3 ha om in 2040 definitief van ons hart een steen te maken met de definitieve stop, steenhard en bloednuchter!

Wat als je ooit nog wilt bouwen?

Dat kan, maar niet meer overal. De focus ligt op het beter benutten van plaatsen die al ingenomen zijn. Zie het een beetje als recycleren. Bestaande en gunstig gelegen bouwpercelen worden hergebruikt door het huidige gebouw te renoveren of af te breken en te vervangen door een ander. We gaan werken met laagjes, meer ruimte nodig = meer bouwlagen op elkaar. En om het nog knusser te maken, gaan we ook dichter bij elkaar bouwen en wonen. De lintbebouwing en het eenzame huisje te velde passen niet in het plaatje dat de Vlaamse regering voor ogen heeft. Dat komt omdat ze vaak te ver van een stads- of dorpskern of in overstromingsgebied liggen. Zij zullen niet proactief worden afgebroken maar wel mettertijd verdwijnen.

Wat gebeurt er met de bestaande bouwgronden?

En mijn bouwgrond dan? Wordt die straks plots natuurgebied of landbouwgrond en is die dan niets meer waard? Het is voorlopig nog niet duidelijk welke vlakken niet meer als bouwgrond zullen ingekleurd worden. Krijgt jouw perceel straks een andere bestemming? Dan ga je er niet meer op mogen bouwen, zoveel is zeker. De Vlaamse overheid wil de eigenaars echter niet met lege handen laten staan. Ze denkt eraan om in dat geval bouwrechten op een andere locatie toe te kennen of je te vergoeden voor je eigendom. Bedoeling is dat die vergoeding overeenkomt met de waarde van het stuk grond. Of je daarop kan bouwen, dat blijft natuurlijk de vraag.

Wat nu?

De betonstop, officieel het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, is met andere woorden geen bouwstop. Het doel is om meer te doen met minder ruimte. We hoeven nog geen schrik te hebben dat bouwvakkers hun helm aan de haak moeten hangen. Of we nu met z’n allen nog snel gaan bouwen nu het nog mag, dat zou goed kunnen met die baksteen in onze maag.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet