Laatste nieuws:
Uitgave van De Spyker 2019 in kleur - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3424

De Spycker jaarboek 2019 gepresenteerd aan pers

Vandaag, dinsdag 16 april, werd de 76e editie van ‘De Spycker jaarboek 2019’ voorgesteld aan de pers. Op paasmaandag wordt deze uitgave gepresenteerd aan de Essenaren. Dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis om 10:30.

Trotse hoofdredacteur

Hoofdredacteur Guy Van den Broeck presenteerde trots deze editie en enkele artikelen werden door hem, de auteurs en betrokkenen toegelicht. Zo heeft Frank Hontelé een prachtig artikel geschreven over de familie Geers, die vijf generaties lang een beenhouwerij uitbaatte. Danny Geers was met zijn echtgenote Maria Schrauwen aanwezig om het één en ander toe te lichten over de geschiedenis van de beenhouwerij, die op 19 december 2017 haar deuren sloot. Ook het verhaal over de kapelanij op Heikant werd uitgelicht tijdens de presentatie. Auteur Kristel Gabriels, Karel van Geldrop en Alois Willemsen gaven een toelichting over de kapelanij, die op 31 december 2017 ophield te bestaan. Naast deze twee uitgelichte verhalen staat deze editie nog vol met tal van andere artikelen over Essen en de Essenaren door de geschiedenis heen. Deze editie voor het eerst in kleur gedrukt, de letters zijn wat groter en het drukwerk werd gedaan binnen de gemeente Essen.

100 De Spycker 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3394

Familie Geers

Een van de uitgelichte artikelen ging over de familie Geers, die maar liefst vijf generaties een beenhouwerij uitbaatte en een begrip was in Essen. Auteur Frank Hontelé laat de lezers zien hoe de beenhouwerij ooit is ontstaan en hoe de ‘T’ verdwenen is uit de familienaam van de familie Geers. Hiervoor heeft hij grondig research gedaan en veel gesprekken gehad met verschillende leden van de familie. De lezers leren de familie Geers kennen en zien hoe de beenhouwerij van generatie tot generatie veranderde. Het geheel wordt omlijst met prachtige foto’s, waardoor het verhaal nog meer tot leven komt.

106 De Spycker 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3400

Kapelanij Heikant

In 1968 werd de kapelanij op Essen Heikant geopend. Sinds het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd de wijk Heikant steeds meer bewoond en ontstond er binnen de gemeenschap behoefte om voorzieningen te treffen om bijeen te kunnen komen. Zo kwam in 1968 onder de vleugels van de parochie van Essen Statie de kapelanij tot stand. Auteur Kristel Gabriels geeft in haar artikel een mooi beeld van de 49 jaar dat deze kapelanij heeft bestaan. Dit kon zij doen door veel te praten met mensen die door de jaren betrokken waren bij de kapelanij. Zo wisten Karel van Geldrop en Alois Willemsen haar van veel mooie verhalen en nuttige informatie te voorzien om er een mooi artikel over te schrijven. Uiteraard is ook dit artikel voorzien van prachtige foto’s door de jaren heen.

141 De Spycker 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3435

Niemandsland en andere artikelen

Een evenement dat niet mocht ontbreken in deze editie was natuurlijk de musical Niemandsland, die de Essenaren letterlijk samenbracht. Dit artikel werd geschreven door toenmalig schepen van cultuur, Jokke Hennekam, die in haar functie als schepen zeer nauw betrokken was bij de organisatie van dit evenement. Ook dit verhaal werd omlijst met prachtige foto’s. Natuurlijk mocht de viering van het 500 jarig bestaan van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde niet ontbreken. Het is al bijzonder dat een gilde een dergelijk jubileum mag vieren en als dat dan een gilde is uit Essen, mag dit zeker niet ontbreken in ‘De Spycker’. De auteur van dit artikel is Francois Spoelders.
Roger Van Ginderen en Rudi Smout hebben een verhaal geschreven over de socialistische harmonie ‘De Werker’. Auteur Rudi Smout was ook betrokken het artikel over 55 jaar carnaval in Essen. Louis Vercammen gaat 100 jaar terug in de tijd en schreef een artikel geschreven over 1919,. waarin hij een beeld schetst van Europa in het eerste jaar na de grote oorlog.

140 De Spycker jaarboek 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3434

Gevarieerd

De Koninklijke Heemkundige Kring is er in geslaagd om een zeer gevarieerde editie uit te brengen. Buiten dat de artikelen goed zijn geschreven en voorzien van veel beeldmateriaal, waaronder kleurenfoto’s, is er bij deze uitgave ook gelet op lettergrootte en de papiersoort, waardoor het nog plezieriger leest. Het is onmogelijk om al het moois in dit artikel te vermelden, maar auteurs Patrick Hoppenbrouwers, Thomas Dekkers, Monique Giesen, Stan Elst en Leo Costermans moeten zeker vermeld worden voor hun bijdrage aan deze 76e editie. We moeten niet vergeten dat dit prachtige jaarboek, dat een begrip is geworden in Essen, volledig wordt samengesteld door vrijwilligers!

110 De Spyker jaarboek 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3404

Heemkundige Kring

Tot slot nam Frans Schrauwen, voorzitter van de Heemkundige Kring, nog het woord. Hij gaf aan dat de koninklijke Heemkundige Kring Essen niet alleen het jaarboek van de ‘De Spycker’ is, maar nog zoveel meer. Zo vertelt hij dat er nog wat wordt georganiseerd rond de herdenking van de beëindiging van Wereldoorlog II in Essen en op zaterdag 11 mei wordt een boek gepresenteerd waarin wordt teruggekeken naar de Duitse inval op 10 mei 1940. Ook geeft hij aan dat vers bloed welkom is om de werking van de Heemkundige Kring ook in de toekomst te kunnen garanderen. Een specifieke wens is, dat alle documentatie en foto’s in de toekomst kunnen worden ingescand.

147 De Spyker 2019 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws.be - HDB_3441

De Spycker jaarboek 2019 presentatie aan het publiek

Maandag 22 april wordt om 10:30 de 76e uitgave van ‘De Spycker jaarboek 2019’ gepresenteerd aan het publiek. De locatie hiervan is de raadzaal van de gemeente Essen.
Vanaf dat moment zal het jaarboek te koop zijn voor €18. Plaatsen waar deze editie gekocht kan worden, zijn VVV De Tasberg, Essen Press, Dagbladhandel Brems en in het Heemhuis zelf.

Wees er snel bij, want er is een oplage van slechts 600 exemplaren voorzien!

VL

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet