Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Federale, regionale en Europese verkiezingen

De stemming is verplicht voor alle meerderjarige Belgen en voor alle niet-Belgen die zich inschreven op de kiezerslijst.

Wanneer

Zondag, 26 mei 2019 tussen 8.00 en 16.00u

Waar

Je moet gaan stemmen in de plaats waar je op 01/03/2019 ingeschreven staat. Essen wordt onderverdeeld in verschillende kieswijken. Het adres van het bureau waar jij je stem moet uitbrengen zal vermeld zijn op je kiesoproepingsbrief.

Wettig afwezige kiezers

De stemming is verplicht; je bent wettig afwezig als je vooraf bij de dienst burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen :
-omwille van medische redenen: je bewijst dit met een medisch attest
-omwille van beroepsredenen: je bewijst dit met een attest van de werkgever
-je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op
-je bent van je vrijheid berooft: je hebt een attest van de directeur van de instelling
-omwille van je geloofsovertuiging: je hebt een attest van de religieuze overheid
-omwille van studieredenen: je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling
-omwille van een toeristisch verblijf in het buitenland: je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af
Bezorg je kiesoproepbrief samen met het attest dat jouw afwezigheid bewijst bij de dienst burgerzaken of meld je afwezigheid via het E-loket en bewaar zelf het attest van afwezigheid.

Volmacht geven

Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, dan kan je volmacht geven. Je kan het volmachtformulier afhalen bij de dienst burgerzaken of op deze pagina downloaden.

Geef je volmacht omdat je om toeristische reden afwezig bent, dan moet je een apart attest afhalen bij de dienst burgerzaken.

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Geef jouw kiesoproepbrief, het attest van afwezigheid en het volmachtformulier mee met de persoon die in jouw plaats gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet jouw stem uitbrengen in jouw kieslokaal.

Oefenen

Vanaf april kan je in de hal van het gemeentehuis, in de Bibliotheek en in het Lokaal Dienstencentrum ‘t Gasthuis het elektronisch stemmen oefenen.

Meer info
https://verkiezingen.fgov.be/

Bron en filmpje: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!