Laatste nieuws:
Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024 - (c) Noordernieuws - HDB_0795q85
De auteurs van het 81ste jaarboek De Spycker

Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker

De presentatie van het 81ste jaarboek De Spycker in de raadszaal van het gemeentehuis op maandag 1 april trok veel belangstellenden. Voorzitter Frans Schrauwen heette iedereen welkom en was blij met de grote opkomst en de aanwezigheid van een aantal leden van het schepencollege.

Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024 - (c) Noordernieuws - HDB_0800
Frans Schrauwen
Afscheid Guy Van den Broek

“Ik werd gecontacteerd door Christophe Deborsu een Waals, politiek journalist, die regelmatig in Essen komt en onder andere vroeg waarom er hier zoveel rode daken zijn”, vertelt Frans. “Hij schreef een boek over Essen dat hij op 14 mei in de Rex zal toelichten.” Frans stond ook stil bij het overlijden van Guy Van den Broek. “In mei 2023 hebben we afscheid van Guy Van den Broek moeten nemen. We noemen hem met veel respect en missen hem. Een vervanger heeft zich nog niet gemeld. De medewerking van Rudy Smout is geweldig en onmisbaar en bij deze doe ik een warme oproep aan iedereen, die mee zou willen werken aan het jaarboek.”

Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024 - (c) Noordernieuws - HDB_0805
Guy Van den Broek
Voorloper De Spycker

Na Frans nam Thomas Dekkers het woord. Hij memoreerde het eeuwfeest in 1930. “In 1929 werd de Heemkundige Kring opgericht om de geschiedenis van Essen te schrijven en het boek, de voorloper van De Spycker, werd in 1930 gepresenteerd: Esschen tijdens de Belgische omwenteling. Er werden nog een paar boekjes geschreven, die uiteindelijk evolueerden naar jaarboek De Spycker. In 1930 was het nog maar één verhaal, 77 bladzijden en drie illustraties. Onze 81ste uitgave bevat vijftien verhalen en is de dikste editie ooit, namelijk 224 bladzijden. Dit jaar staat er geen voorwoord in, Guy schreef dat namelijk altijd en we vonden het niet gepast om dat te vervangen. Ondanks zijn ziekte heeft hij nog grote bijdragen geleverd aan deze uitgave.”

Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024 - (c) Noordernieuws - HDB_0802
Thomas Dekkers
Leo De Brouwer

Hierna werden de diverse artikelen besproken, die onder andere over grote Essenaren gingen, zoals de kunstenaar Joos Janssens, instrumentenbouwer in Frankrijk. Hij maakte het beeld ‘Atleten’ uit polyester voor het park Hemelrijk, dat vanwege beschadigingen door weersomstandigheden en vandalisme werd verwijderd. Het stond in een loods van de gemeente en werd hersteld door Leo De Brouwer van de technische dienst, die beeldhouwen als hobby heeft.

Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024
Leo De Brouwer
Enorme uitdaging

“Als Heemkundige Kring staan we voor een enorme uitdaging”, vervolgt Thomas. ”Er is nood aan vrijwilligers en het aansluiten van leden en jongeren. We hebben een databank, Essen In Beeld, met 130.000 afbeeldingen en een Facebookpagina met een heel divers publiek, die door hun reacties de geschiedenis van Essen doet herleven. Veel foto’s vinden zo hun weg naar Essen In Beeld in plaats van bij het oude papier terecht te komen. Er wordt nu een platform gebouwd met links naar andere sociale kanalen, waar foto’s, in plaats van één voor één, in grote aantallen opgeladen kunnen worden. De geschiedenis leert ons dat het moeilijker wordt om mensen te verbinden en daar willen we verandering in brengen.”

Essen - Grote belangstelling presentatie jaarboek De Spycker 2024 - (c) Noordernieuws - HDB_0784

Jaarboeken 2025 en 2026

“Ook de jaarboeken 2025 en 2026 staan al in de steigers”, zegt Frans Schrauwen in het nawoord. “We krijgen giften, zoals objecten voor het museum, ansichtkaarten verzonden vanuit heel België, soms al honderd jaar oud, die we naar andere Heemkundige Kringen sturen en oude platen die in schoolklassen hebben gehangen. Veel Essense tijdschriften zijn bij helaas bij het oude papier terechtgekomen, die zouden voor ons van onschatbare waarde zijn geweest.

De spycker 2024 - Heemkundige Kring Essen - (c) Noordernieuws - HDB_0810q85

Het jaarboek is te koop bij dagbladhandels Essen Press, Brems, ’t Romanneke en het VVV-kantoor De Tasberg.

NN

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet