Laatste nieuws:
Clash tussen raadslid Bevers (N-VAPLE) en burgemeester Van Tichelt (CD&V)

Clash tussen raadslid Bevers (N-VA/PLE) en burgemeester Van Tichelt (CD&V)

Op dinsdag 30 mei was het weer gemeenteraad zoals doorgaans elke laatste dinsdag van de maand. Er stonden deze keer 16 punten op de agenda en nog een besloten onderwerp waar we dus geen verslag van kunnen doen. Na het doorlopen van de vaste agendapunten liepen de gemoederen bij de rondvraag soms hoog op.

Gemeenteraad

Wijziging financiële constructies

Er moesten aantal financiële constructies gewijzigd worden vanwege veranderde wetgeving en de rol van het AGB daarin. Middels wat boekhoudkundige constructies werden een aantal reeds toegestane subsidies teruggevorderd en omgezet in een toegestane lening.
Ook waren er wat wijzigingen bij de verstrekking van de aanvraag omgevingsvergunningen. Op het vlak van woonbeleid werd er door herziene wetgeving wat veranderd in de verantwoordelijkheid wat betreft belastingvordering omtrent het heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen. De bevoegdheid van de inning van deze heffing komt deels bij de gemeente. De tarieven werden vastgesteld.

Kosteloze grondafstand

Verder werden tijdens deze gemeenteraad zaken besproken over kosteloze grondafstand bij Eikendreef 6 en Vogelkerslaan 44. Ook werden besluiten genomen op het vlak van ruimtelijke ordening en mandatarissen bij intergemeentelijke samenwerkingen. Er werden nog schoolzaken van Wigo en het deeltijdskunstonderwijs besloten. Dit waren vooral jaarlijks terugkerende formaliteiten. Het meest opvallende was de naamsverandering van het Wigo Sint Jan naar Wigo, zoals het in de gemeenschap ook al jaren bekend is.

Gemeenteraad

Rechtstreekse busverbinding Essen – AZ Klina

Dit jaar kunnen we vaststellen dat gemeenteraadsvergadering van 30 mei tot nu toe de meest bevlogen vergadering was. Dat kwam vooral door bepaalde onderwerpen die tijdens de rondvraag naar voren werden gebracht. Enkele van deze vragen mogen in dit verslag niet ontbreken.
Zo uitte raadslid Brigitte Van Aert (CD&V) haar frustratie over de laatste communicatie in het blad van ‘De Lijn’ waarin mooie woorden werd gesproken over de doelstelling van de busmaatschappij. Zij las deze voor tijdens de raadsvergadering waarna ze voorstelde om dit soort teksten en loze woorden af te drukken op wc-papier, zodat ze direct weggespoeld konden worden. Daarna hield ze een bevlogen betoog dat de gemeente zich unaniem sterk moest gaan maken voor een rechtstreekse busverbinding van Essen naar AZ Klina. Dit betoog kon op een applaus rekenen van zowel het aanwezige publiek als de gemeenteraad.

Binck Bank Tour

Het hoogtepunt voor wat betreft het botsen was toch wel de vraag van Tom Bevers (N-VA PLE) over de Binck Bank Tour. Hij had de overeenkomsten ingezien, terwijl deze nog niet door alle betrokken partijen akkoord waren getekend. Op zich niets mis mee, maar hij gaf te kennen dat er voor het akkoord al werd gecommuniceerd in de media, dat zowel de organisatie van de Binck Bank Tour als de gemeente akkoord waren. Dat terwijl dit nog helemaal niet het geval was. Ook had hij wat opmerkingen over de datering van de overeenkomst.
Burgemeester Van Tichelt was duidelijk niet in de wolken met deze aanval van gemeenteraadslid Bevers. Hij gaf aan dat er altijd correct gehandeld is en dat Bevers zich wel heel bureaucratisch opstelde inzake dit voorval. Het was duidelijk dat beide partijen een andere mening waren toegedaan. Uiteindelijk werd met enige tegenzin ingestemd op het voorstel om een nieuw akkoord op te stellen. Dat zal worden gedateerd op de datum dat alle betrokken partijen hebben getekend. Het was duidelijk ook een politiek steekspel waar beide partijen overtuigd waren van hun gelijk.

Gemeenteraad

Bestrating fietspad Over D’Aa

Het was naast deze onderwerpen in de rondvraag sowieso wat feller. Een mooi voorbeeld hiervan was het bijgekomen agendapunt van Dirk Smout (N-VA PLE) over het fietspad op Over D’Aa. Het ziet ernaar uit dat bij de heraanleg van deze weg op Horendonk het fietspad wordt voorzien van klinkers. Dat zou nog altijd een verbetering zijn ten opzichte van het huidige fietspad, maar niet de meest gewenste oplossing. Hij stelde voor om voor het comfort van de fietser de voorkeur te geven aan asfalt of beton. Schepen Brigitte Quick gaf aan dat er bij de aanleg van het fietspad ook rekening moet worden gehouden met de andere partijen. Met name de partijen die moeten zorgen voor de nutsvoorzieningen van de 300 woningen die langs deze te heraanleggen weg en fietspad zijn gesitueerd. Klinkers zijn makkelijker wanneer men in de grond moet. Bij asfalt en beton moeten er gaten gezaagd worden.
Toch kreeg het voorstel van N-VA/PLE bijval uit de hoek van SP.a. Gemeenteraadslid Arno Aerden gaf aan dat de gemeenteraad best wel haar voorkeur kenbaar kan maken bij de betrokken partijen van dit project. Dus werd afgesproken dat Schepen Quick zou aangeven bij de andere partijen die bij de heraanleg betrokken zijn, dat de voorkeur i.v.m. het comfort van de fietser uit gaat naar asfalt of anders betonplaten.

Dit jaar is gemeenteraadsvergadering nog niet eerder zo bevlogen geweest. Zou het komen door de lente of zien we toch al de eerste zaken aan de horizon die te maken hebben met de gemeenteraadsverkiezingen die op 14 oktober 2018 worden gehouden? Wellicht zullen we daar meer over weten na de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 juni.

VL

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet