Laatste nieuws:
Afscheid van Dirk Van Peel

Afscheid van Dirk Van Peel

Huisdokter en partijgenoot Dirk Van Peel overleed op 83-jarige leeftijd in het Universitair Ziekenhuis van Leuven.

“Dirk had nog maar net afscheid genomen na zijn allerlaatste vergadering binnen het OCMW”, zo vertelt Jorgo Van Ginneken, afdelingsvoorzitter van CD&V in Kalmthout. “We dronken er met de ganse groep van het ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’ een glas en keken samen met Dirk terug op zijn lange loopbaan binnen de Kalmthoutse politiek. Dirk was volop bezig met de voorbereidingen om samen met zijn echtgenote te verhuizen naar een appartement in Antwerpen.”

Gedrevenheid

Dirk Van Peel heeft heel wat politieke waters doorzwommen. Burgemeester Lukas Jacobs heeft 20 jaar met Dirk samengewerkt bij de gemeente en het OCMW. “Dirk was veruit de ‘ancien’ binnen Kalmthoutse politiek. Hij was een echte volhouder. Met een niets aflatende energie wist hij zich op zijn leeftijd nog sterk te engageren en vooral mee aan de kar te trekken van het lokaal sociaal beleid”, aldus de burgemeester. “Dat engagement, met die gedrevenheid, was in feite uniek. Dat gaat niemand nog nadoen. Dirk werkte hard voor zijn idealen, vanuit een algemeen belang. En daarbij koos hij consequent voor de mensen die steun en hulp nodig hadden. Vanuit zijn ervaring als huisarts kon hij een goede link leggen met zijn uitdagingen als voorzitter van het OCMW.”

Afdelingsvoorzitter Jorgo Van Ginneken vult aan: “Binnen onze lokale afdeling heeft Dirk altijd de sociale materie hoog op de agenda gezet. Met een drive en enthousiasme verdedigde hij de dossiers rond zorg, welzijn en sociaal beleid. Hij had daarbij een sterke visie op actuele maatschappelijke tendensen. En ook: hij introduceerde de vrijwilligers binnen het OCMW als een onmisbare pijler om de zorgnoden mee aan te pakken.”

Dirk Van Peel was sterk verbonden met de belangen van de ouderen. “En ook dat pakte hij erg onderbouwd en beleidsmatig aan, in samenwerking met de lokale Ouderenadviesraad.Tegelijk gaf hij ook kansen aan jonge mensen. Hij gaf veel vertrouwen aan de jonge generatie, overal waar hij actief was”, zo weet Jorgo. “Ook voor mij persoonlijk werkte Dirk inspirerend. Ik koester vooral zijn sterke visie, overtuigingskracht en niet aflatend enthousiasme voor alle waarin hij geloofde.”

50 jaar lokale politiek

Dirk Van Peel zette in 1970, nu 50 jaar geleden, zijn eerste stappen in de Kalmthoutse politiek. “En hij hield het die ganse periode ook vol, tot hij enkele weken geleden afscheid nam”, weet Lukas Jacobs. “Hij begon bij lokale partijen: Nieuw Kalmthout (NK) en later de Nieuwe Christen Democraten (NCD). Jaren later trad hij toe tot de CVP, later CD&V, en bundelde hij mee de krachten. Want Dirk noemde zich steevast een ‘christendemocraat’. Hij was niet dé overtuigde partijmilitant. Dirk had immers een zeer brede kijk op de wereld en verdedigde sterk het pluralisme in al zijn engagementen. En dat sierde hem.”

Bij elke verkiezing sinds 1970 geraakt Dirk Van Peel telkens rechtstreeks verkozen. “Wel 8 gemeenteraadsverkiezingen op een rij. Zo zetelde hij in meer dan 500 gemeenteraden in Kalmthout. En hij werd ook verkozen in de Antwerpse provincieraad”, weet burgemeester Lukas Jacobs. “12 jaar was hij eerste schepen in Kalmthout. Eén legislatuur zat hij ook in de oppositie. ‘Een echte aanrader’, zo zei hij vaak achteraf. Maar hij was toch veel meer de man van het beleid en zat graag mee aan het stuur. In zijn beginjaren als schepen waren ruimtelijke ordening en milieu zijn stokpaardjes. Hij koos daarbij resoluut voor nieuwe accenten en beschermde zo mee de natuur en het vele groen in Kalmthout. Daar was hij ook erg trots op. In die jaren was die aanpak immers niet zo evident.”

Afscheid van Dirk Van Peel.2jpg

OCMW-voorzitter

Maar zijn echte stokpaardje was het sociaal beleid en de werking van het OCMW. “Dat was zijn ‘politieke heimat’, een beetje los ook van de dagelijkse werking in het gemeentehuis”, getuigt Lukas Jacobs. ‘Gedurende 22,5 jaar was hij voorzitter van het OCMW, voordien de C.O.O. (commissie openbare onderstand). In die hoedanigheid maakte hij sinds 2007 ook opnieuw deel uit van het college van burgemeester en schepenen, tot 2017. In het OCMW heeft hij echt zijn stempel gedrukt. Hij was een standvastig voorzitter en verdedigde het OCMW, als het nodig was, met hand en tand. Dirk zorgde er voor een zeer uitgebreide sociale dienstverlening, een groot pakket aan thuiszorgdiensten en uiteenlopende preventieve welzijnsdiensten. En elke legislatuur ging hij mee met z’n tijd. Dirk werd telkens wat ouder, maar daar was in zijn geest en aanpak niks van te merken. Hij was echt een visionair. En hij nam veel tijd voor mensen in kwetsbare situaties, gaf hen advies en ondersteunde hen. Dirk had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en kwam telkens op voor de mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen”.

Warme man

Dirk kon ook erg passioneel vertellen over andere dingen dan politiek. “Zijn Harley Davidson, zijn wandelingen met de hond, de vele bevallingen die hij als jonge arts uitvoerde, de trots op zijn kinderen en kleinkinderen, … Iedereen kende ‘Van Peel’. Hij was een sterk persoonlijkheid en een echt figuur in Kalmthout”, zeggen Jorgo en Lukas eensgezind. “Hij was een zeer geëngageerde collega, maar bovenal een warme en fijne man met ook veel gevoel voor humor, een gezonde dosis relativeringsvermogen en ontzettend veel energie. Zo zullen we Dirk Van Peel blijvend herinneren.”

In april 2019 verleende de gemeente- en OCMW-raad aan Dirk Van Peel nog de titel van ere-schepen van de gemeente en ere-voorzitter van het OCMW. CD&V-Kalmthout wenst iedereen die Dirk een warm hart toedraagt veel sterkte. Onze gedachten zijn bij zijn familie en naaste omgeving.

Facebook125
Twitter
Follow Me
Tweet