Laatste nieuws:
Kalmthout-Nieuwmoer - Chiro Sloepi - Nieuw lokaal geopend - (c) Noordernieuws.be 2022 - HDB_6139u75

Feestelijke opening nieuw lokaal van chiro Sloepi

De vorige accommodatie van chiro Sloepi was verouderd en beantwoordde niet meer aan de huidige normen en standaarden op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en energiezuinigheid.

Daarom werd acht jaar geleden de vraag voor de bouw van een nieuw lokaal bij de gemeente neergelegd. Echter, het grote probleem was de financiering, want nieuwbouw is erg kostbaar. De terreinen zijn eigendom van de kerkfabriek van OLV ten Hemel Opgenomen. Tussen de kerkfabriek en VZW Sloebar werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 99 jaar, voor het oprichten van gebouwen voor de jeugdwerking.

Financiering

Het ontwerp van de bouwplannen, gemaakt door architect Gunther Mertens, werd in het najaar van 2018 ingediend. In februari 2019 werd de omgevingsvergunning door het college verleend. De gemeente steunde VZW Sloebar in de kosten en nam 70% voor haar rekening. Voor het aandeel van de VZW (30%) werd door het gemeentebestuur een renteloze lening toegestaan.

Kalmthout-Nieuwmoer - Chiro Sloepi - Nieuw lokaal geopend - (c) Noordernieuws.be 2022 - HDB_6115

Tomeloze inzet

Helaas werd door de pandemie het bouwproject twee jaar vertraagd. Maar, ondersteund door de architect, hebben vrijwilligers Stef en Hans bergen werk verzet. Onder leiding van deze twee geweldige boegbeelden, samen met Franky en Stijn, hebben oud-leden, de huidige leiding en sympathisanten uren (corona proof) gewerkt, met als resultaat het nieuwe, werkelijk prachtige gebouw.

Kalmthout-Nieuwmoer - Chiro Sloepi - Nieuw lokaal geopend - Noordernieuws.be 2022 - IMG_5113s

Tot in details geregeld

Er zijn enorme ruimtes, ingedeeld met de kleuren van de diverse groepen, tot en met de leiding. Chiro Sloepi heeft 109 leden en 15 mensen in de leiding. In de grote algemene ruimte stonden tafels met uniformen door de jaren heen en foto’s van locaties waar ze op kamp zijn geweest. Ultramoderne wasruimtes en natuurlijk ook een toilet met wasruimte voor minder valide mensen. Een professionele keuken completeert het geheel. Er is duidelijk veel liefde en aandacht besteed aan elk onderdeel. Zaterdag werd het nieuwe gebouw door burgemeester Lukas Jacobs geopend.

Kalmthout-Nieuwmoer - Chiro Sloepi - Nieuw lokaal geopend - (c) Noordernieuws.be 2022 - HDB_6145

Enorme steun

Dankzij de enorme steun van veel Nieuwmoerenaren, zoals bij het evenement SUPER BRUT, mocht de VZW een mooie som geld ontvangen en ook CERA steunde dit geweldige project. De grote dank gaat tevens uit naar alle gulle sponsors van Nieuwmoer en omgeving, die de bouw en de chirowerking van Sloepi jaarlijks steunen. Geweldig was ook dat de keuken van feestzaal De Schuur meerdere malen gratis gebruikt mocht worden, net als de faciliteiten van basisschool Maatjes.

Kalmthout-Nieuwmoer - Chiro Sloepi - Nieuw lokaal geopend - (c) Noordernieuws.be 2022 - HDB_6124

Een prachtige samenwerking met een prachtig resultaat waar chiro Sloepi terecht megatrots op is!

Foto’s: Jana Claessen, Noordernieuws.be

NN

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

.