Laatste nieuws:
100 jaar Wapenstilstand 1918-2018

100 jaar Wapenstilstand sereen en respectvol herdacht

Zondag was het precies 100 jaar geleden dat er om 11:00 een einde kwam aan W.O.I. Een moment om niet te vergeten.

Veel mensen hadden zich op het Heuvelplein verzameld om 100 jaar Wapenstilstand te herdenken. Diverse sprekers memoreerden die afschuwelijke tijd en tussen de sprekers door zongen Niemandslanders 3 nummers uit de ondertussen beroemde musical (N)iemandsland.

Burgemeester Gaston Van Tichelt sprak over de ellende van W.O.I en zei dat het eind van een oorlog de kiem is van een volgende, waarop hij op W.O.II doelde. “Ik hoop dat we bespaard blijven voor een derde wereldoorlog, maar ik vrees ervoor.” sprak hij zijn zorg uit.

Schepen Frans Schrauwen: “Op 11 november om 11:00 kwam er 100 jaar geleden een eind aan 4 jaar onderdrukking en geweld. Nu nog worden er resten van slachtoffers gevonden, die ons meteen terugnemen naar die verschrikkelijke tijd. De vreselijke onzekerheid in die periode over of en hoe onze geliefden terug zouden komen.”

Ook burgemeester Heiner Kresmann van zustergemeente Essen-Oldenburg vertelde over de ellende van W.O.I en W.O.II die daar vrij snel op volgde, de 8,5 miljoen doden en 22 miljoen gewonden. Maar ook sprak hij over de vriendschap tussen zijn en onze gemeente, waarvan hij hoopt dat die nog heel lang zal bestaan. Na de toespraken werd overgegaan tot de bloemlegging bij het monument.

Veteranenbomen

Net zoals in diverse andere gemeentes werden er in Essen ook veteranenbomen aangewezen: de oude lindebomen voor het gemeentehuis. Die bomen keken neer op de gruwelen van de oorlog en zagen de soldaten die te voet naar Brecht vertrokken om daar een nummer te trekken. Het nummer bepaalde of je naar het front moest vertrekken. Trok je een hoog nummer, dan moest je gaan. Mensen uit goede kringen konden hun hoge nummer tegen vergoeding over doen aan jongens uit een arm gezin, die een laag nummer hadden getrokken en dan in hun plaats de oorlog in gingen. De bomen zagen de vreugde van hen die bleven en het verdriet en de angst van degenen die moesten vertrekken.

Oorlog is vreselijk en kent alleen maar verliezers. Tijdens de minuut stilte stond iedereen stil bij hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. De plechtigheid eindigde met het immer ontroerende en indrukwekkende ‘The Last Post’ en de onthulling van het gedenkteken.

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook59
Twitter
Follow Me
Tweet