Laatste nieuws:
Werken asielcentrum opnieuw stilgelegd

Werken asielcentrum opnieuw stilgelegd

Op bevel van de politiezone Grens werden de werken aan het asielcentrum vandaag voor een tweede keer stilgelegd. Bij een inspectiebezoek werden twee bouwmisdrijven vastgesteld. De eigenaar voerde deze werken uit zonder de noodzakelijke vergunning.

Inspectiebezoek

Op dinsdag 10 maart vond er een inspectiebezoek plaats aan de werken aan het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg. Politie, brandweer en de gemeentelijke bouwdienst stelden er twee stedenbouwkundige misdrijven vast. Het betreft specifieke werkzaamheden waarvoor geen vrijstelling van omgevingsvergunning is voorzien bij een tijdelijke, collectieve opvang.

Geen omgevingsvergunning aangevraagd of verleend

Zo werd er een betonverharding voor het gebouw van ca. 350 m² aangelegd. Voordien was dat gedeelte van het perceel voornamelijk onverhard. Voor deze werken werd geen omgevingsvergunning aangevraagd of verleend, hoewel dit voor deze betonverharding verplicht is. Volgens de voorschriften van het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Woonbos kunnen op die plaats enkel waterdoorlatende verhardingen toegelaten worden. Bovendien bedraagt de maximum oppervlakte van een verharding 250 m², zo bepaalt het RUP. Deze voorschriften hebben een bindend karakter en bepalen dat het niet-bebouwde deel van het perceel een boskarakter met groene invulling moet krijgen.

Werken asielcentrum opnieuw stilgelegd2

Geen omgevingsvergunning

Tegelijk werd vastgesteld dat in het gebouw verschillende binnenmuren werden weggehaald. Deze hadden een steunfunctie en worden nu gestut. Voor deze stabiliteitswerken was een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Ook die werd niet aangevraagd door de eigenaar. Op basis van deze vaststellingen werd een PV opgemaakt door de lokale politie, aangevuld met technisch verslag van de gemeentelijke bouwdienst. De PZ Grens legde de werken vervolgens vandaag opnieuw stil. Op politiebevel mag er dus niet verder gewerkt worden aan het gebouw en de omgeving.

Conform de gerechtelijke procedure wordt het PV door de politiediensten bezorgd aan het parket en aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van de Vlaamse overheid. Die moet vervolgens oordelen over het verder stilleggen van de werkzaamheden aan het asielcentrum. Als dat wordt bekrachtigd, kan de eigenaar pas verder met de werken na het indienen en mogelijks verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Facebook631
Twitter
Follow Me
Tweet