Laatste nieuws:
Verbod op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers

Verbod op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers

Gouverneur vaardigt verbod uit op indoor evenementen met meer dan 1000 bezoekers tegen verspreiding van het Covid-19 virus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook België en de provincie Antwerpen en neemt het aantal besmette personen dagelijks toe. De overheid vaardigt dan ook nieuwe maatregelen en richtlijnen uit om kwetsbare groepen te beschermen en om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Dit is de zogeheten “versterkte” fase 2 in de beheersing van corona in ons land.

Zo vraagt de federale regering aan iedereen de ‘social distancing’-maatregelen in acht te nemen. Dit zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen. Voor meer informatie over deze maatregelen, zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/versterkte-fase-2.

Ook kregen de Belgische gouverneurs op 10 maart 2020 het advies van de federale regering om indoor evenementen van meer dan 1000 personen op hun grondgebied te verbieden. Dit op voorstel en vraag van de artsen-epidemiologen, medische experten en vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, die zich sinds de uitbraak van het Covid-19 virus buigen over maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. Concreet zijn het de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) die zulke adviezen uitwerken.

Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies nauwgezet op en beslist dan ook een politiebesluit uit te vaardigen, dat een verbod op alle indoor evenementen met meer dan 1000 personen legt. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan er afgeweken worden van dit verbod. Dit politiebesluit wordt onmiddellijk van kracht. Activiteiten in open lucht kunnen wel blijven doorgaan.

Gouverneur Cathy Berx: “Het allerbelangrijkste is dat we er allen samen voor moeten zorgen dat elke besmetting die we kunnen vermijden, ook moeten vermijden. Het is essentieel dat we een razendsnelle verspreiding van het virus voorkomen. Ziekenhuizen die geconfronteerd worden met een toevloed van zeer ernstig zieke mensen en medisch personeel dat onder druk komt te staan, zal immers de optimale medische dienstverlening, en zo het gezondheidszorgsysteem, in het gedrang brengen.”

Verbod op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers
Cathy Berx ©Machteld Verrycken

“Dit verbod op grootschalige indoor evenementen is maar één maatregel om de snelle verspreiding van het coronavirus te beletten. Meer nog maken de mensen zelf het verschil door wijs te handelen, druk bijgewoonde evenementen te vermijden, veel aandacht voor eigen hygiëne te hebben en de overige aanbevelingen om jezelf en anderen maximaal te beschermen goed op te volgen.”

“Ik vraag ook de bijzondere aandacht van en voor personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem. Hen raden we aan alle grote bijeenkomsten en bijgevolg het risico op besmetting te vermijden.”

“Die oproep geef ik ook nog bijkomend mee voor mensen die cruciaal zijn voor de business continuity van strategische diensten. Ik denk aan verpleegkundigen, artsen, brandweerlieden, politieagenten, call-takers 112, ambulanciers en zo meer.”

Voor meer info over het coronavirus, zie https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Zie ook www.cathyberx.be

Bron: Provincie Antwerpen
Foto:

Facebook207
Twitter
Follow Me
Tweet