Laatste nieuws:
Burgemeester legt werken asielcentrum stil

Burgemeester legt werken asielcentrum stil

Maandagnamiddag werden de voorbereidende werken aan het pand voor het asielcentrum in Kalmthout stilgelegd. De politie verzegelde de site. Dat gebeurde op bevel van Kalmthouts burgemeester Jacobs. Die nam dit besluit na vaststellingen van het foutief verwijderen van asbest op de site.

Foutief verwijderde asbesthoudende elementen

Bij een controle op het terrein door de politie en de gemeentediensten werd op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand waar het asielcentrum zal komen. “Er is asbest waargenomen in het gebouw”, zo weet burgemeester Lukas Jacobs. ”Die zit aan de oude ramen en rond de pilaren. Buiten het gebouw is bovendien een deel van het terrein gecontamineerd door foutief verwijderde asbesthoudende elementen. Dat werd vastgesteld door een gespecialiseerde firma, die de site inspecteerde in opdracht van de gemeente. Die verwijdering gebeurde duidelijk niet volgens de regels van de kunst.” De ganse zone zal nu op een correcte manier moeten worden gesaneerd en gereinigd. Pas na een bodemanalyse zal kunnen worden vastgesteld of de verontreiniging opgelost geraakt.

Burgemeester legt werken asielcentrum stil

Voorlopig geen werken

“Het is duidelijk dat hier de openbare gezondheid in het gedrang komt”, zegt Lukas Jacobs. “De eigenaar gaat zeer onoordeelkundig te werk en dat kan uiteraard niet. Ook de aanpalende buren stelden deze verontreiniging vast en lieten me dat afgelopen weekend weten. Ook zij vrezen uiteraard voor hun gezondheid én die van de toekomstige bewoners. Vandaar dat we snel gehandeld hebben. Maandag werd ganse site verzegeld door de politiezone Grens. Voorlopig zullen er geen werken meer plaats vinden om het pand verder in te richten als asielcentrum.”

Debat gemeenteraad

De gemeenteraad van Kalmthout besprak maandagavond de komst van het asielcentrum. Zo’n 100 Kalmthoutenaren woonden het debat bij. Burgemeester Jacobs gaf er uitvoerig tekst en uitleg over de gang van zaken. “Ikzelf als burgemeester en de gemeente zijn nooit betrokken bij de voorbereiding en de aanpak van dit dossier. Alles werd in alle stilte door Fedasil voorbereid, zo gaat dat blijkbaar overal waar een asielcentrum komt. We hebben alleen onze forse bezwaren over het pand en de locatie in een finaal stadium kenbaar kunnen maken, maar daar is nooit rekening mee gehouden. Als gemeente houden we nu een duidelijke lijn aan : we zijn niet tegen opvang, dat organiseren we hier al jaren, maar we zijn wel tegen de collectieve opvang in dat pand.”

Burgemeester legt werken asielcentrum stil2

Streng toezicht

Alle politiek fracties in de raad uitten hun bezorgdheid over de omstandigheden waarin deze opvang zal worden georganiseerd. “Niemand steunt dit”, aldus de burgemeester. “We blijven dus streng toezien op de aanpak in dit dossier. Ook inzake brandveiligheid. Zonder gunstig advies van de brandweer gaat het opvangcentrum niet open.” Korpschef Rudy Verbeeck schetste op de gemeenteraad nog de aanpak van de lokale politie bij de komst van een asielcentrum. “Als het er komt, dan maken we duidelijke afspraken met de verantwoordelijke van het opvangcentrum voor de veiligheid op het terrein en in de ruime buurt. Dat zal dan zeer kort worden opgevolgd”, aldus korpschef Verbeeck.

Bron en foto’s: CD&V Kalmthout

Facebook572
Twitter
Follow Me
Tweet