Laatste nieuws:
Vuurwerkaankoop en vuurwerk afsteken

Vuurwerkaankoop en vuurwerk afsteken

Sinds mei 2019 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk, tenzij de gemeente toestemming geeft. In Essen geldt er dus ook een algemeen verbod op vuurwerk. Je kan alleen vuurwerk afsteken als je een afwijking aanvraagt.

Gedurende het jaar:

-Is vuurwerkgebruik verboden
-Je mag alleen vuurwerk gebruiken als je dit via een professionele firma doet en enkel in het kader van een evenement.
-Je moet dit zes weken van tevoren aanvragen (via de milieudienst van Essen)
-Je moet een toelating krijgen van de burgemeester

Vuurwerk tijdens oudejaarsnacht:

-Is verboden
-Je kan een afwijking aanvragen om vuurwerk af te steken van 31 december 23.59 uur tot 1 januari 00.30 uur.
-Je mag dan alleen geluidsarm vuurwerk gebruiken.
-Je moet op voorhand een toelating krijgen van de burgemeester
-Je vraagt dit aan via een online aanvraagformulier ten laatste op 20 december 2019 om 12.00 uur. Aanvragen ingediend na deze datum, worden niet behandeld en bijgevolg geweigerd. Het formulier vind je hier.
-Enkel feestvuurwerk mag aan particulieren verkocht worden. Bovendien is het feestvuurwerk onderworpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.

Feestvuurwerk wordt onderverdeeld in drie categorieën:

-vuurwerk van categorie 1 of F1, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 12 jaar.
-vuurwerk van categorie 2 of F2, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 16 jaar.
-pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren; uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 18 jaar.
Via de website van de FOD Economie kom je alles te weten over veilig vuurwerk aankopen.

De belangrijkste tips

De hulpdiensten moeten elk jaar van oud op nieuw uitrukken om een brand te blussen of een gewonde te verzorgen. We geven je enkele tips om het nieuwe jaar niet met tranen in te zetten:
-Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
-Probeer nooit vuurwerk dat weigert af te gaan, opnieuw aan te steken.
-Zorg dat je geen alcohol gedronken hebt.
-Laat het vuurwerk aansteken over aan volwassenen. Diegene die vuurwerk aansteekt, is er ook verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor.
-Zorg dat iedereen voldoende afstand houdt.
-Steek vuurwerk aan in een stalen koker.
-Zorg ervoor dat er blusmiddelen in de buurt zijn (bij voorkeur een brandblustoestel) en dat die gebruiksklaar zijn (bijvoorbeeld water in een emmer).
-Ruim het afval en restanten van vuurwerk op. Niet-ontplofte stukken kunnen onverwacht alsnog ontploffen.

Na het afsteken

Is je vuurwerkspektakel afgelopen, zorg er dan voor dat alle op de grond gevallen gloeiende resten gedoofd zijn en ruim de afsteekzone volledig op.

Wensballonnen verboden

Steeds vaker vliegen er tijdens feestelijkheden wensballonnen door de lucht. De vlam in de papieren lantaarn doet de ballon stijgen maar kan zo mogelijk brand veroorzaken en het luchtverkeer verstoren. Daarom geldt er in onze gemeente een verbod op het oplaten van wensballonnen.

Denk aan de dieren

Breng je dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk vanaf de eerste knallen. De ontploffingen kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als bij huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Vermijd dus om voetzoekers te gebruiken in de nabijheid van dieren.

Als er vuurwerk in jouw omgeving wordt afgestoken, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken. Als je de risico’s wil beperken, is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij je vuurwerkhandelaar.

Bron: gemeente Esse
Foto: Pixabay

Facebook39
Twitter
Follow Me
Tweet