Laatste nieuws:
#ikknalzondervuurwerk

#ikknalzondervuurwerk

Netwerk Brandweer, het netwerk van de Vlaamse brandweer- en hulpverleningszones, lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne: #Ikknalzondervuurwerk. Ze doen dit omdat ze weten wat de gevolgen zijn van zelf vuurwerk afsteken. Hierbij krijgen ze de steun van VVSG en Dierenwelzijn Vlaanderen.

Het campagnebeeld met de hashtag #ikknalzondervuurwerk zegt genoeg: honden – en dieren in het algemeen – schrikken erg van die knallen. Brandweermannen en alle andere hulpverleners van dienst tijdens de feestdagen moeten meer dan eens slachtoffers van vuurwerk helpen en brand of schade door vuurwerk blussen of herstellen. Daarom zegt de brandweer “Ik knal zonder vuurwerk”, omdat zij weten wat de gevolgen kunnen zijn. Bovendien verbiedt een decreet van 26 april 2019 alle vuurwerk.

Hoe verloopt de campagne?

Ze lanceren de hashtag #IkKnalZonderVuurwerk via de gelijknamige website en alle bijbehorende sociale mediakanalen. We vragen aan iedereen die hun campagne wil ondersteunen, om hun berichten te liken en te delen. Mensen kunnen zelf – al dan niet met hun huisdier – het gezicht worden van de campagne, door een zelfportret te ‘omkaderen’ met de #ikknalzondervuurwerk-kader en de hashtag #Ikknalzondervuurwerk toevoegen. Die foto kunnen ze dan delen op hun eigen sociale mediakanalen.

Zin om zelf vuurwerk af te steken dit eindejaar? De Vlaamse brandweer geeft je zeven goede redenen om dit niet te doen!

1.Verboden
De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2.Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar.
Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

3.Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4.Het zorgt voor dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

5.De hulpdiensten blijven beschikbaar
Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

6.Superongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

7.Gratis
Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk

Alle info via https://www.ikknalzondervuurwerk.be/

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook248
Twitter
Follow Me
Tweet