Laatste nieuws:
Verkiezingsuitslag lastig voor onderhandelingen coalitie Essen

Verkiezingsuitslag lastig voor onderhandelingen coalitie Essen

Essen lijkt tot op het bot verdeeld met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Met slechts twee stemmen verschil werd N-VA/PLE de grootste partij van Essen. Hiermee kwam een einde aan een lange periode waarbij CD&V en voorlopers van de Christen Democraten in Essen de grootste partij waren. Met de huidige uitslag is het ook moeilijk om een nieuwe coalitie te vormen. Op dit moment van schrijven weet Essen nog altijd niet waar het aan toe is voor de komende 6 jaar.

Sociale media

Op de sociale media blijkt nog eens hoe complex de uitslag is voor Essen. Hoewel N-VA/PLE de grootste partij is geworden en daarmee het initiatief heeft verdiend in de onderhandelingen, blijkt ook dat de uittredende coalitie procentueel geen stemmen heeft verloren ten opzichte van 2012. Er is zelfs een hele kleine winst geboekt. Een winst die overigens te danken is aan ‘sp.a jij maakt Essen’ die er een half procentje bij wisten te winnen. Op de verschillende pagina’s van politici en de partijen uit Essen wordt veel gepraat over de uitslag. Veel mensen geven aan dat er bij de totstandkoming van een nieuwe coalitie naar de kiezers geluisterd moet worden. Waar de achterban van N-VA/PLE kan zeggen dat zij de grootste partij zijn, kunnen de aanhangers van CD&V zeggen dat ze stand hebben gehouden en daarmee een voortzetting van de huidige coalitie rechtvaardigen. Wat ook opvalt op de sociale media is dat veel mensen het hebben over N-VA. Dit terwijl het toch echt een kartellijst is van twee partijen. PLE heeft zeker ook zijn steentje bijgedragen aan het succes van deze lijst. Dit kun je zien aan het enorme aantal voorkeursstemmen van Geert Vandekeybus, die tevens voorzitter is van PLE.

Onderhandelingen

N-VA/PLE heeft met de winst het initiatief verdiend om als eerst te onderhandelen over de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Ook voor deze partij zijn er een aantal opties. Als we kijken naar het electorale resultaat is een coalitie met CD&V misschien wel de meest voor de hand liggende optie. Toch ligt het niet zo simpel, want veel mensen die op N-VA/PLE hebben gestemd, hebben dit ook gedaan omdat ze eens wat anders wilden dan het CD&V aan het roer in Essen. Bovendien heeft de partij altijd vel oppositie gevoerd met CD&V en dat ging er soms best heftig aan toe. Als al deze elementen worden meegewogen is een coalitie van N-VA/PLE met CD&V een gewaagde keuze voor de grootste partij waarbij een deel van de achterban teleurgesteld zal zijn.
De andere optie is dat N-VA/PLE een coalitie gaat vormen met sp.a. Als je de programma’s en de standpunten van beide partijen naast elkaar legt, liggen deze misschien wel dichter bij elkaar dan de standpunten van CD&V en sp.a. Een ander bijkomend feit is dat er dan een coalitie wordt gevormd met twee partijen die beide hebben gewonnen tijdens de verkiezingen. Toch zal het in dit geval vooral moeilijk kiezen zijn voor sp.a. Zij hebben de afgelopen 12 jaar goed samengewerkt met CD&V en hun coalitie is niet afgestraft door de kiezers. Het kan wel eens zijn dat sp.a de meest pijnlijke keuze moet maken. Ofwel moeten zij een coalitie aangaan met N-VA/PLE en hun oude partner de rug toekeren, ofwel zetten zij de oude coalitie voort en wordt de grootste partij van Essen op die manier buiten spel gezet.

De burgemeester

Wat ook een heet hangijzer is, is de bepaling van de burgemeester voor de komende 6 jaar. Gaston van Tichelt blijft de persoon met de meeste voorkeursstemmen. Hij heeft wel ruim 300 voorkeursstemmen minder dan in 2012 en bovendien vertegenwoordigt hij niet meer de grootste partij. Binnen de eigen achterban heeft de burgemeester in ieder geval in moeten leveren aan populariteit. Wanneer de grootste partij in de coalitie plaatsneemt, zal het voor de hand liggen dat Dirk Smout de burgemeester van Essen wordt. Toch kan het zo zijn dat N-VA/PLE deze post gunt aan de coalitiepartner. De partij heeft per slot van rekening nog niet kunnen besturen in Essen en heeft daarmee misschien ook wel behoefte aan bestuurservaring. Bovendien kan de post tijdens de onderhandelingen worden aangeboden om een andere partij in de coalitie te krijgen. In dit geval zou het ook nog zo kunnen zijn dat mogelijk Helmut Jaspers burgemeester wordt.

Pijnlijke keuzes

Het mag duidelijk zijn dat de uitslag van de verkiezingen van 14 oktober ervoor hebben gezorgd dat de onderhandelingen wat langer zullen duren. Er zijn nogal wat kiezersbelangen die mee afgewogen moeten worden.

VL

Foto: Pixabay

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet