Jeannine Douws - Column

Van ’t Kotsbos in Schilde naar ’t Woonbos in Essen is een héél kleine stap

Volgens GVA rijdt de vuilniswagen in ’t Kotsbos in Schilde niet meer door wateroverlast en is de postbode er bijna verongelukt.

Nu vind ik het verschrikkelijk vervelend steeds de enige te zijn die moet preutelen. Misschien de volgende keer eens een komische column schrijven, alhoewel de afhaling van de vuilcontainers en de afhaling van de blauwe zakken op zich al komisch genoeg is.

Volgens een bericht in Noordernieuws is de afhaling van de PMD zakken in het grootste gedeelte van het Woonbos en in sommige ‘betere’ woonwijken uitgesteld naar een latere datum, wegens niet bereikbaarheid door twee centimeter sneeuw. Dat de postbode hier in ’t Woonbos regelmatig verongelukt wordt door mij doodgezwegen, want hier komen ze met de wagen. Ze brengen met de regelmaat van een klok alle dagen, bij regen en ontij, de krant en de post en….. zelfs door zeven centimeter sneeuw.

In ’t Woonbos echter, is het een regelrechte klucht aan ’t worden wat de vuilcontainers betreft én de blauwe zakken. Momenteel heb ik drie blauwe zakken staan, verzameld gedurende ettelijke en ettelijke weken. Die staan huilend te wachten tot ze eindelijk worden opgehaald en, volgens burenpraat, bij mij niet alleen. Niet dat zij of wij zulke enorme verzamelaars zijn van blauwe zakspullen, noch overdreven blikvoer eters, noch overdreven water-, fruitsap- of coladrinkers zijn, maar toch verzuipen wij in de blauwe zakken. Het feit dat er bovendien regelmatige wijzigingen zijn van wat wel en niet meer in die blauwe zak mag, wat bij sommigen onder ons verwarring kan veroorzaken, kan het al eens zijn dat die zak ook blijft staan. Met een beschuldigende vinger wijzend naar die ene bepaalde onverlaat, die er niet in thuis hoort. Dus zak terug binnen en zoeken waar dat kreng zich heeft verstopt en 14 dagen opslagen tot de volgende afhaling, als …. het geen 2cm heeft gesneeuwd. Wat in deze wintertijd niet ondenkbeeldig is.

Zet je ze ’s avonds buiten, dan zijn de zakken uiteen gereten en blijven ze uiteraard liggen, en heeft het gesneeuwd komen ze niet. Zet je ze héél vroeg buiten, en ik zeg inderdaad héél vroeg, dan staan ze er om 16 uur nog en pak je ze terug binnen want normaliter komen ze – als ze komen – in de loop van de voormiddag. En dan zie je ze ineens passeren, maar ben je ofwel niet meer thuis ofwel ben je te laat om ze terug daar te zetten waar ze thuishoren, voor de poort.
De vermelding van Igean dat de afhaling van de PMD niet kon doorgaan wegens twee centimeter sneeuw is trouwens de allereerste en allereerste keer in meer dan dertig jaar. We nemen nu als eerste voorbeeld de geasfalteerde Steenhovenstraat, met in het verlengde de geasfalteerde Klaprooslaan. DE fietsstraat voor de schoolgaande jeugd van het College. Bij ‘eventuele’ sneeuwvermelding in het nieuws of bij 1 cm sneeuw is de sneeuwruimer er als de kippen bij de straat ijs- en sneeuwvrij te maken. De man zwaait kwistig met zout, daarna komt de sneeuwruimer die alle reeds gevallen zout en sneeuw aan de kant ruimt, zodat er zeker geen ongevallen kunnen gebeuren. Niettegenstaande die Steenhovenstraat en die Klaprooslaan zo blank zijn als een kinderkont, kan Igean hier niet rijden en blijven alle huilende blauwe zakken staan.

Wat de andere straten in het Woonbos betreft, we nemen als tweede voorbeeld de Varenlaan, maar er zijn er veel meer in dat geval, daar kan inderdaad niet gereden worden. Niet door die 1 cm sneeuw, maar door de dertig centimeter en meer diepe putten, die bij regen echte meren vormen waar, bij onachtzaamheid, je Deense dog in verdwijnt en dus inderdaad een gevaar uitmaken. Niet alleen voor wagens van de vuil- en blauwe zak afhaling, maar tevens voor de wandelaars en bewoners van die Varenlaan en veel andere straten in het Woonbos. Als het nu bij meren zou blijven zou je kunnen zeggen, men neme een boot en ….. Maar door de bergen slijk, slib en stenen die verborgen liggen onder die meren, is een bootje ook geen optie.
De nieuwe rage voor wat de afhaling van de vuilcontainers betreft, is trouwens hemeltergend. Voordien kwam de vuilniswagen in de late namiddag, zodat ’s morgens héél vroeg alvorens naar het werk te vertrekken, of bij dag en dauw je bed uit moest om de container voor de poort te zetten. Je vuilcontainer de avond voordien buiten zetten is geen optie, want ga je er ’s morgens nog wat bij tasten, dan ligt er een zak afval in die niet van jou is. In de late namiddag kwam de vuilniswagen, container werd geledigd, terug voor je poort gezet en hop naar het volgende adres. Zonder nog maar enige verwittiging van Igean werd een andere regeling in voege gebracht. Plots werden de containers vooraan de straat gezet maar je weet van niks. Je gaat naar je werk rijdt de container buiten en…….. er staat geen enkel container meer. Dus, verdomme, ze zijn al geweest, container terug naar binnen. Rij je de straat uit en wat staat daar, alle containers op ’t hoekje. Je kan niet meer terug want je bent al te laat, dus binnen 14 dagen.

Door deze hemeltergende nieuwe rage is het ook niet de eerste keer dat in een volledige straat de afhaling vergeten wordt, zodat je naar Igean kan en moet bellen in de hoop dat ze je alsnog komen verlossen van je huisvuil. Buiten het feit dat je totaal geen controle meer hebt over je eigen vuilcontainer waarvoor je, evident, zelf de kosten wenst te dragen, kan een ieder, en met het veelvuldig sluikstorten in het Woonbos is dat zeker niet ondenkbeeldig, je container met enkele kilo’s bijvullen zonder dat de sluikstorter zelf de kosten moet dragen. Het is trouwens ook goed opletten of de juiste container terug voor het juiste huisnummer wordt geplaatst.
Gisteren, vrijdag, was het papier en karton en zoals werd bemerkt lag er een viertal centimeter sneeuw. Nu ben ik benieuwd of …………

En……. niettegenstaande die vier centimeter sneeuw is het papier opgehaald met een héél grote vrachtwagen!!!!!!!!!!

Jeannine

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!