Laatste nieuws:

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024

De jaren 1970 lijken even terug van weggeweest te zijn, want dat is zeker het geval in de nieuwe De Spycker van de Essense Heemkundige Kring. Liefst acht artikels van dit 81e jaarboek hebben een link met dit decennium.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
Pinokkelijn
Toneel

Zo zagen zowel toneelgroep ‘Pinokkelijn’ als het jeugdtoneelgezelschap ‘EJA’ toen het levenslicht en beiden verenigingen staan na die halve eeuw nog steeds op de planken. Frank Hontelé en Leo Ribbens vertellen je daar alles over. Joos Janssens maakte vanaf het prille begin deel uit van dat Pinokkelijn-gezelschap en hier kan je lezen hoe Janssens verder evolueerde van acteur naar kunstenaar, maar vooral naar instrumentenbouwer in Frankrijk. Leuk detail: hij is de vader van violist Klaas Janszoons van de gekende Belgische band dEUS.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
EJA
Eerbetoon

1973 was het jaar dat onze veel te vroeg overleden hoofdredacteur Guy Van den Broek aan zijn journalistencarrière begon bij de krant ‘De Financieel Economische Tijd’ (nu ‘De Tijd’) en artikels typte voor de Ronde-Echo van de allereerste Ronde van Essen. Schoonbroer Frank Hontelé schetste een warm en compleet beeld in de rubriek ‘Mensen van bij ons’. Ondanks zijn ziekte had Van den Broek dit jaarboek nog grotendeels mee op de rails gezet. Als eerbetoon heeft de redactie het verder afgewerkt zoals hij het voor ogen had.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
Hoofdredacteur Guy Van den Broek
Interessant leesvoer

Nog in 1973 werd er met een scoutsgroep begonnen op Heikant. Johan Buysen neemt je mee naar de opstartfase en het niet altijd zo evidente eerste decennium van deze niet meer weg te denken jeugdbeweging. Vanaf 1976 was Elly De Bruijn de voorzitster van de turnkring ‘Vlug en Blij’, maar ook voor de Heemkundige Kring heeft ze vele jaren enorm veel betekend als medewerkster en auteur. Marlies Van Tichelt schreef een passend In Memoriam. Paul Ruys beschrijft dan weer het werk en leven van de talentrijke kunstenaar Piet Tireliren (1942-1980), die zeer productief was in de jaren 1970. Tijdens dat decennium woonde de gekende familie van Mierlo in ‘Hof ter Schriek’. Maria Gommeren reconstrueerde de geschiedenis van dit opvallend pand met haar eigenaars en bewoners.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
Oekraïens marktje
Oorlog

De Tweede Wereldoorlog, en dan voornamelijk de bevrijding, staat centraal in het dagboek van Piet Van Thillo. Zoon Etienne laat nu via De Spycker heel Essen meelezen. En er is nog een oorlogsverhaal want het huidige conflict in Oekraïene zorgde voor een toestroom van ontheemden naar Essen. Burgemeester Gaston Van Tichelt schetst minutieus de opvang en het leven van deze Oekraïense ontheemden in zijn gemeente. Geel en blauw zijn trouwens zowel de kleuren van Essen als van Oekraïne…

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
Instrumentenbouwer Joos Janssens
Bodemvondsten

Verhalen kan je overal gaan zoeken, zelfs tot in de Essense bodem toe. Deze bodemvondsten gaan uiteraard verder terug in de tijd en inspireerden zowel Jan Suykerbuyk als Thomas Dekkers. De eerste heeft het voornamelijk over oorlogstuig, terwijl Dekkers een mesheft uit de 17e eeuw vond. Patrick Hoppenbrouwers probeert om ouderwets notarislatijn uit oude lokale akten wat meer verstaanbaar te maken. Rudi Smout wekt de geschiedenis van de sigarenfabrieken Verboven en Buurmans verder tot leven. Leo Costermans neemt met de nakende afbraak van het Parochiecentrum van Essen-Statie de historiek van dit parochiaal centrum onder de loep en eveneens dat van de andere gebouwen op hetzelfde perceel.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024
Hof ter Schriek Verrycke
Vijftien verhalen

Het 81e jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen telt liefst 224 bladzijden en is daarmee het dikste jaarboek ooit. Liefst veertien verschillende auteurs zorgden voor vijftien boeiende artikels met meer dan 200 illustraties. Je kan De Spycker 2024 aanschaffen door lid te worden van de Heemkundige Kring door het storten van 20 euro (voor Essenaren) of 28 euro (voor niet-Essenaren, met inbegrip van de verzendingskosten) op het rekeningnummer BE28 0682 0126 4620 van de Kring. Het nieuwe jaarboek wordt traditioneel voorgesteld op paasmaandag 1 april in de raadszaal van het Essense gemeentehuis om 10:30. Na paasmaandag kan je het jaarboek ook aanschaffen bij dagbladhandels Essen Press, Brems, ’t Romanneke en het VVV-kantoor De Tasberg.

Terug naar de jaren 1970 en nog verder in de tijd met De Spycker 2024

JS

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet