Laatste nieuws:

Restauratie rangeerloods voltooid met voorproef Robotland

Vandaag waren betrokkenen en genodigden aanwezig bij de eerste rondleiding in de gerestaureerde rangeerloods. Terwijl op het cyclocross-terrein de belofteklassen al streden voor de overwinning, werd de eerste voltooiing van de loods en de komst van robotland middels een receptie en rondleiding beklonken.

129 Restauratie Rangeerloods Essen voltooid met voorproef Robotland - (c) Noordernieuws.be 2019 - P1040125

Morgen zullen de inwoners van Essen kennis kunnen maken met de site waarin Robotland zal worden gevestigd. Voor de gelegenheid zijn er al een aantal educatieve, leuke activiteiten voorzien voor de kinderen.

Politiek hangijzer

Lange tijd was het niet duidelijk wat er met de door de gemeente aangekochte loods moest gebeuren. Vaak was de bestemming van de loods een politiek hangijzer. Uiteindelijk kwam er vanuit verschillende overheden en instanties zo’n vier miljoen Euro aan subsidies vrij en kon er worden begonnen met de de restauratie van de loods en het zoeken naar een uitbater. Verschillende partijen hebben zich destijds aangemeld om er activiteiten in te ontplooien, waarbij er uiteindelijk gekozen werd voor Robotland. Robotland wordt een educatief centrum, dat zich er vooral richt om techniek bij de jeugd onder de aandacht te brengen. De ligging aan het spoor wordt daarbij gezien als een groot pluspunt. Ook andere delen van het terrein zullen verder worden ontwikkeld, waarbij een groot deel openbaar zal zijn en dus voor iedereen beschikbaar.

Robotland

De planning is dat Robotland vanaf september 2020 officieel haar deuren opent. Deze planning sluit mooi aan op de start van het volgende schooljaar. Bedoeling is ook dat veel schoolklassen Robotland zullen bezoeken en op deze manier een mooie combinatie van plezier en educatie zullen beleven. Inmiddels zijn er al een aantal attracties voorzien, waar de kinderen morgen op de familiedag gebruik van kunnen maken. Zo is er een echte cockpit van een vliegtuig waarin een simulator zit en kan er een voetbalmatch gehouden worden, waarbij de robots tegen elkaar strijden. Later zullen er op het terrein aan de achterzijde van de loods ook nog voorzieningen worden getroffen om Robotland nog completer te maken. Zo komt er een hoovercraft parcours en een ruimte waarin met drones gevlogen kan worden.

Ontwikkeling

Naast dat Robotland een deel van het terrein zal doorontwikkelen, zal dit ook met de rest van de site gebeuren. Zeker bij het zuidelijk deel, waar extra parkeerruimte zal worden voorzien, zullen extra metingen worden gedaan om te kijken in welke mate er sprake is van bodemvervuiling. In september 2018 besteedde Noordernieuws al aandacht aan dit dossier. Wanneer al sprake zou zijn van grote vervuiling, zal er eerst worden gekeken naar sanering van dit gebied. Er wordt zeker goed op gelet dat er geen gevaar zal zijn door eventueel vervuilde grond. De gehele site zal onder handen genomen worden, waarbij verreweg het grootste deel openbaar toegankelijk is voor alle Essenaren. Er zullen locaties komen waar men, bijvoorbeeld, kan barbecueën en ook zal er een locatie ingericht worden voor evenementen.

Voetgangersbrug naar de site

De plannen voor de rangeerloods en de site er omheen zien er goed uit. Het is te hopen dat de NMBS ook een vlotte medewerking wil geven voor de realisatie van een voetgangersbrug naar de site, om het terrein nog interessanter te maken voor het treinreizend publiek. Zeker de mindervaliden zullen meer moeite hebben om Robotland en het terrein te bereiken, wanneer zij nu nog via de wegenis over het spoor moeten. Wellicht kan dit een extra stimulans zijn om de realisatie van de voetgangersbrug niet te lang te laten duren.

VL

Klik op de foto’s om een vergroting te zien en door te bladeren met de pijltoetsen of de muis. Druk ESC om af te sluiten.

Op de foto’s berust het auteursrecht. Neem contact met ons op als u een foto wilt gebruiken of laten afdrukken.

Facebook109
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal