Laatste nieuws:
Ouders van G-cafe en facebookpagina

Ouders van G-cafe en G-facebookpagina

Bij het G-overleg, georganiseerd door Brigitte van Aert, onze G-schepenen, leerden alle G-initiatieven elkaar beter kennen. Uit dit overleg kwam ook naar voren dat de ouders van de kinderen met een beperking nood hebben aan contact en informatie. Dit is de eerste stap geweest naar de oprichting van een heus G-café. Deze zal doorgaan op woensdag 23 oktober om 19:30 in het Dienstencentum, Nollekensstraat 5 in Essen.

Bekendheid geven over G-café

“We gaan nu eerst van start met een facebookpagina, gemaakt en beheerd door ouders van kinderen met een beperking”, vertelt Brigitte Van Aert. “Op deze pagina kunnen we informatie en bekendheid geven over ons G-café. Het is namelijk niet zo dat er een lijst bestaat van alle ouders met kinderen met een beperking. We willen langs deze weg zoveel mogelijk ouders bereiken om ze te informeren over het G-café. Wanneer de cafés gehouden worden, maar ook welke onderwerpen er best aanbod komen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ouders aangeven waar zij graag meer informatie over willen. Dat kunnen bijvoorbeeld vergoedingen van de ziektekosten zijn, opvoedproblemen of allerlei andere dingen waar zij tegenaan lopen. Wij gaan niet hun problemen op kunnen lossen, maar willen ze graag hulp bieden bij het vinden van de juiste weg. Daarom zijn voor ons ook de ouders van de (oudere) kinderen met een beperking zo belangrijk! Zij hebben vaak ook al een weg afgelegd en zijn dus bij uitstek de beste ervaringsdeskundige. Samen kunnen we het voor elkaar heel wat makkelijker maken.

Sociaal contact

“De tweede reden voor het G-café is ook een heel belangrijke, namelijk het sociale contact”, zeggen Anja Van Eekelen en An Verstraelen (initiatiefnemers). “Als ouder van een kind met een beperking is het fijn om met andere ouders, die in hetzelfde schuitje zitten, te kunnen praten, want we verstaan elkaar beter dan andere ouders. We kunnen elkaar eens moed inpraten of troosten. Het is niet altijd makkelijk, maar er mag zeker ook wel gelachen worden. Het is niet de bedoeling dat er alleen over problemen gepraat gaat worden, gewoon gezellig babbelen mag ook.”

AVE, AV
Foto: Pixabay

Facebook41
Twitter
Follow Me
Tweet