Op reis met geneesmiddelen

Op reis met geneesmiddelen

Op reis gaan met geneesmiddelen is niet altijd eenvoudig, in het bijzonder wanneer het een vliegtuigreis betreft of wanneer men door een douanecontrole moet. Wij geven u enkele tips.

Het transport
 • Bewaar de geneesmiddelen bij voorkeur in hun originele verpakking met de bijsluiters.
 • Kies indien mogelijk voor geneesmiddelen in vaste toestand (pillen, poeder, tabletten, …) in plaats van vloeibare geneesmiddelen (siropen) of zetpillen.
 • Bewaar bij u de geneesmiddelen die onmisbaar zijn voor of deel uitmaken van een behandeling. Steek ze in uw handbagage.
 • Voor minder dringende geneesmiddelen: steek ze deels in uw handbagage en deels in uw koffers of reisapotheek. Zo bent u zeker dat u nog over medicatie beschikt bij verlies of diefstal van uw bagage.
 • Bewaar uw geneesmiddelen in goede omstandigheden, afhankelijk van het type geneesmiddel is dit uit het zonlicht, onder een bepaalde temperatuur, in een koelkast (of isothermische zak),… Laat nooit geneesmiddelen liggen in volle zon in een auto of achter een venster.
Hoeveelheden en douane
 • Medicatie nodig voor een behandeling: neem altijd een iets grotere hoeveelheid mee dan hetgeen u nodig hebt gedurende uw reis. Zo hebt u een reserve indien uw terugkeer moet uitgesteld worden.
 • Als u geneesmidelen meeneemt die verwant zijn aan verdovende middelen (morfine, methadon, …) zult u slechts door de douanecontrole geraken met een hoeveelheid die overeenstemt met uw behandeling (persoonlijk gebruik) gedurende uw reis. U zult een medisch attest of medisch getuigschrift moeten hebben van uw geneesheer waarop die informatie vermeld staat.
 • Als u door de douane moet met een ander type medicatie, moet de hoeveelheid meegenomen geneesmiddelen overeenstemmen met de duur van uw behandeling of met een maximum behandelingsperiode van 3 maanden. Een getuigschrift of attest van uw geneesheer zal u in staat stellen om de voorgeschreven behandelingsduur te staven.
  Opgelet indien u reist naar landen die de Schengenakkoorden niet ondertekend hebben: die landen kunnen een specifieke reglementering volgen inzake invoer van geneesmiddelen.
 • Informeer u bij het consulaat van het betrokken land of bij uw luchtvaartmaatschappij. Een getuigschrift van uw geneesheer, opgesteld in het Engels (of eventueel in het Frans voor Franstalige landen), zal heel nuttig zijn of zelfs onmisbaar, vooral als u injectienaalden of -spuitjes meeneemt, of producten die verwant zijn aan verdovende middelen.
Op reis met het vliegtuig
 • Raadpleeg vóór uw vertrek de aanbevelingen van uw luchtvaartmaatschappij of van de luchthaven van vertrek. Zie hiervoor ook hun website. Sommige (vloeibare) geneesmiddelen kunnen verboden zijn of onderhevig zijn aan beperkingen. Hetzelfde geldt voor zuurstofflessen en verstuivers.
 • Zoals hierboven aangegeven: neem de geneesmiddelen die onmisbaar zijn tijdens uw vlucht mee in uw handbagage.
 • Neem een medisch attest mee met vermelding van de duur van uw behandeling, de voorgeschreven medicatie en de voorziene hoeveelheden.
 • Hetzelfde geldt indien u injectiemateriaal aan boord neemt dat onmisbaar is voor uw behandeling tijdens de vlucht. Informeer in dit geval het boordpersoneel.
  Ter informatie: het boordpersoneel is niet gemachtigd om injecties toe te dienen.
 • Indien u een vliegtuigreis overweegt na een zware ziekte of een heelkundige ingreep, of als u medische antecedenten hebt (bvb hartziekte), vraagt u best het advies van uw behandelende geneesheer vóór uw vertrek.
 • Vermijd in het vliegtuig medicatie mee te nemen die koel moeten worden gehouden, want u zult geen gebruik kunnen maken van de koelkasten die zich aan boord bevinden.
Dringende geneesmiddelen in het buitenland
 • Opgelet als u in het buitenland geneesmiddelen nodig hebt: de naam van een in België verkocht geneesmiddel kan in het buitenland een andere commerciële naam dragen of beschikbaar zijn onder een andere benaming of in een andere verpakkingsmodus. Om het equivalent te vinden van uw geneesmiddel zal u ideaal gezien de gemeenschappelijke internationale benaming (de stofnaam) moeten kennen van de actieve bestanddelen (molecule) van het geneesmiddel. U vindt deze benaming ook op de bijsluiter.
 • Een goede reisverzekering zal u helpen om in het buitenland geneesmiddelen te bekomen die voor u onontbeerlijk zijn en voorgeschreven zijn door een geneesheer in het geval u ter plaatse het equivalent niet kunt vinden.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: PxHere

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!