Laatste nieuws:
Nieuwe zitbanken voor Brasschaatse scholieren

Nieuwe zitbanken voor Brasschaatse scholieren

Tijdens de middagpauze verzamelen in Brasschaat veel scholieren buiten hun school op zoek naar een hangplek om de lunch te verorberen. De parkgemeente telt maar liefst 7 secundaire scholen (2 buitengewoon onderwijs), waarvan 4 in het centrum. Door de grote concentratie van leerlingen op een relatief kleine plaats, was het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken tussen de scholen onderling, de politie en het gemeentebestuur. Daarom werd er een afsprakenkader uitgewerkt. De betrokken scholen namen deze afspraken op in hun schoolreglement.

Gezellige zitplekken en rustpunten

In recente bevragingen gaven jongeren aan dat ze behoefte hadden aan gezellige zitplekken en rustpunten. Daarom wordt binnenkort een extra zitbank geplaatst op het pleintje aan de Bredabaan, ter hoogte van de Van Hemelrijcklei. De bestaande kuipzetels worden hersteld of vervangen. Later dit jaar volgen er nog twee overdekte zitbanken voor in totaal 16 personen bij de Remise in het Gemeentepark. Het recent vernieuwde Dr. Roosensplein is ook een veelgebruikte en aangename plek om te verpozen. “Uit de gesprekken met de jongeren kwamen duidelijk twee behoeften naar voren. Enerzijds willen ze dat we hen duidelijk maken wat kan en mag, anderzijds vragen ze om meer overdekte zitplaatsen. Met het afsprakenkader en de overdekte banken zijn we ervan overtuigd dat we samen een mooie stap vooruit zetten om respectvol met elkaar om te gaan,” zegt Adinda van Gerven (N-VA), schepen van jeugd.

Nieuwe zitbanken voor Brasschaatse scholieren
Adinda Van Gerven
Opruimen

Ook het ruimen van zwerfvuil draagt bij tot leukere plekken voor de jongeren. Daarom heeft het GIB (Gemeentelijk Instituut Brasschaat) met ‘De Click’-app een manier gevonden om haar leerlingen te overtuigen om zwerfvuil op te ruimen. Leerlingen scannen en registreren via de app verpakkingen van zwerfvuil dat ze oprapen en in de vuilbak gooen. Ze worden daarvoor beloond met Circular Ucoins. Hiermee kunnen ze genieten van allerlei voordelen. In de maand juni ruimden ze ruim 6600 stukken zwerfvuil op. Ook andere secundaire scholen zetten zich met andere initiatieven in om de omgeving rond de school proper te houden. De gemeente Brasschaat heeft ook talloze zwerfvuilvrijwilligers die een handje helpen. Ze zet ze graag in de bloemetjes tijdens een grote zwerfvuilactie op 17 september. Dit evenement is eveneens het startschot voor de week van de duurzame gemeente die dit jaar in het teken staat van ‘kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen’.

MLH

Foto: © Pixabay & MLH

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet