Laatste nieuws:
Vlaams Belang Kapellen ruimt zwerfvuil op

Vlaams Belang Kapellen ruimt zwerfvuil op

Nu de lente stilaan haar intrede doet, hebben leden van Vlaams Belang Kapellen op 23 maart een zwerfvuilactie gedaan in het gemeentepark Beaulieu.

Twee volle huisvuilzakken

Met deze actie wil Vlaams Belang jaarlijks laten zien dat de strijd tegen rondslingerend vuil nog niet gestreden is. “Telkens opnieuw zijn wij verbaasd hoeveel zwerfvuil er te vinden is in onze gemeente. Vandaag vulden we op een uurtje twee volle huisvuilzakken”, zegt voorzitter Chris Marynissen.

Kwalijke gewoonte

“Als nationalistische partij vinden wij het belangrijk, dat er goed zorg gedragen wordt voor onze natuur. Een simpele sigarettenpeuk vergaat pas na tien tot vijftien jaar, toch hebben heel veel rokers nog steeds de kwalijke gewoonte om peuken gewoon op straat te gooien.” Ook in het komende verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen zal Vlaams Belang Kapellen een groot deel besteden aan het tegengaan van zwerfvuil. “De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de vuilmaker, maar ook de gemeente heeft een belangrijke taak in preventie en repressie” aldus Chris Marynissen.

Bron en foto: Vlaams Belang Kapellen

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet