Lagere school 'Vinho' in Horendonk zet zich in voor een proper Essen

Lagere school ‘Vinho’ in Horendonk zet zich in voor een proper Essen

Mooimakers-actie levert cheque van 750 euro op!

Zwerfvuil inzamelen

De lagere school ‘Vinho’ in Horendonk zette zich vorig schooljaar actief in voor een propere buurt in het kader van de ‘Mooimakers-actie’. Dit initiatief, dat zich richt op het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten, motiveerde de leerlingen en leerkrachten van ‘Vinho’ om voorzien van vuilniszakken en grijpstokken de handen uit de mouwen te steken en de straten en paadjes in de directe omgeving van de school zwerfvuil in te zamelen.

Erkenning

Als erkenning voor hun inzet en engagement werden de school en de kinderen beloond. Schepen van leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit) overhandigde de leerlingen en juffen een cheque ter waarde van 750 euro.

Inspirerend

Schepen Jaspers: “Het is inspirerend om te zien hoe de jonge generatie zich inzet voor hun gemeenschap en het milieu. De inzet van de leerlingen van ‘Vinho’ zijn een voorbeeld voor ons allemaal. We zijn trots op hun initiatief en hopen dat ook andere scholen en jeugdverenigingen geïnspireerd raken en een Mooimakers-actie op het getouw zetten”

Propere, aangename en mooiere buurt

Dankzij de actieve inzet en het warme engagement van deze zwerfvuilvrijwilligers kan iedereen genieten van een propere, aangename en mooiere buurt. Waaraan het bedrag precies besteed zal worden is nog niet bepaald. “We zullen het alleszins goed besteden en er samen met de leerlingen iets leuk mee doen of iets aankopen waar de leerlingen nog veel plezier aan zullen beleven”.

Aandacht voor eigen gedrag

De ‘Mooimakers’-initiatieven zijn en blijven belangrijk voor de gemeente Essen. Niet alleen omdat het bijdraagt aan een nettere gemeente, maar ook omdat door deel te nemen aan een opruimactie, mensen meer attentief worden over hoe ze zelf met hun afval omgaan en zo in de toekomst ook meer aandacht besteden aan hun eigen gedrag.

HJ

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet