Laatste nieuws:
Grensverleggend waterbeheer aan de Kleine Aa
Didier Soens (provincie Antwerpen), Remco Beekers (ZLTO), Kees de Jong (Brabantse Delta), Maarten Raman (Eco²) tonen voldaan het pronte infobord aan Steenpaal in Essen aan de Triple C-delegatie

Grensverleggend waterbeheer aan de Kleine Aa

Samenwerking met zowel Europa als lokale boeren heeft de loop van de Kleine Aa voorgoed veranderd

De provincie heeft de werken aan de Kleine Aa afgerond. En dat is goed nieuws voor de waterhuishouding, de vissen in de waterloop en de lokale landbouwers. Het project werd voor 60% gefinancierd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Triple C samenwerkingsproject.

De provincie verwijderde 2 oude stuwen in de Kleine Aa. In plaats daarvan kreeg de waterloop een meer meanderend karakter waardoor het water vertraagd maar wel op een meer natuurlijke manier kan afstromen. Tegelijk zorgen nieuwe vistrappen ervoor dat vissen (zoals het zeldzame bermpje) gemakkelijker stroomopwaarts geraken.

Grensverleggend waterbeheer aan de Kleine Aa

Ook elders in het stroomgebied van de Kleine Aa werkten de provincie, Eco² en haar Nederlandse partners ZLTO en Waterschap Brabantse Delta kleine innovatieve maatregelen uit om de versnelde waterafvoer naar de Kleine Aa te verminderen. Dankzij dit project kunnen enkele vooruitstrevende landbouwers het peil in hun perceelgrachten nu beter controleren dankzij regelbare stuwen en peilgestuurde drainage. Zo probeert de overheid de landbouw te helpen in haar strijd tegen de klimaatverandering.

Resultaat van een multidisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking

Door samenwerking met meerdere partners inzake water- en landbouwbeheer kon er ervaring en kennis uitgewisseld worden. De provincie heeft het project volledig uitgetekend in nauw overleg met de landbouwers. Vooral voor de landbouwmaatregelen heeft de provincie beroep gedaan op Nederlandse ervaring.

Grensverleggend waterbeheer aan de Kleine Aa

De maatregelen kaderen in een Europees samenwerkingsproject (Interreg 2 Zeeën Triple C).
Gedeputeerde Jan De Haes legt uit wat Interreg wil bereiken: “Met dit project wil Europa inzetten op klimaatadaptatie via een innovatief integraal waterbeheer. Triple C staat voor voor Climate resilient, Community based, Catchment planning and management. Vlaamse en Nederlandse landbouwers en waterbeheerders bedenken en testen door middel van een deelbekkenaanpak slimme, doelmatige maatregelen die ten goede komen aan zowel het bodem- en waterbeheer als de bedrijfsvoering.”

Het project maakt duidelijk dat water(beheer) niet stopt aan staatkundige grenzen. Het is overigens niet de eerste keer dat waterbeheerder provincie Antwerpen en het waterschap Brabantse Delta samenwerken. In het verleden werd reeds een charter getekend voor grensoverschrijdende waterbeleid.

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet