Laatste grote herinrichtingswerken aan de Kaartse Beek

Laatste grote herinrichtingswerken aan de Kaartse Beek

Op 4 september starten de werken. Omleiding voor fietsers voorzien tijdens de duur van de werken.

De provincie voert samen met Kapellen en Brasschaat nog meer belangrijke maatregelen uit aan de Kaartse Beek om de regio te verlossen van wateroverlast (o.a. in woonwijk De Sterre) en het valleilandschap extra waardevol te maken voor recreatie en biodiversiteit.

Valleigebied stroomopwaarts

Het valleigebied stroomopwaarts de Jagersdreef-Fabriekstraat wordt nu aangepakt. Hoge oeverwallen worden verlaagd, de beek krijgt minder steile oevers, enkele percelen worden afgegraven en een oud grachtenstelsel hersteld. Door die maatregelen kan de vallei meer water opvangen bij zware regenval. Ter hoogte van zorgboerderij De Meander komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Holleweg en de Elisalei. Hiermee zorgen de lokale besturen Kapellen en Brasschaat dat inwoners de Brusselse Bossen gemakkelijker en veiliger kunnen bereiken. Nieuwe aanplantingen transformeren het valleigebied tot een uitgestrekt weidegebied met veel kleine landschapselementen. De aanleg van vier bijkomende amfibiepoelen zal de biodiversiteit stimuleren.

Omleiding voor fietsers

Opdat het werfverkeer de passage in de Elisalei niet teveel zou hinderen, wordt een omleiding voor fietsers voorzien. Meer info staat onderaan dit bericht.

Laatste grote herinrichtingswerken aan de Kaartse Beek2

Masterplan voor de vallei

De ingrepen maken onderdeel uit van een masterplan uit 2019 om het waterbeheer, het landschapsherstel, de natuurontwikkeling en de recreatie op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Jan De Haes, gedeputeerde voor waterbeleid: “Brasschaat en Kapellen hebben al een behoorlijke portie waterellende meegemaakt. Daarom werkt de provincie Antwerpen al enkele jaren vanuit haar rol als waterloopbeheerder systematisch aan duurzame oplossingen. Ik ben zeer verheugd dat we het masterplan dat in 2019 onder coördinatie van de provincie tot stand kwam, eindelijk kunnen realiseren.” Al sinds 2018 werden er al heel wat maatregelen genomen aan de Kaartse Beek. Een overzicht staat hieronder, met meer info op de provinciale website.

Tijdelijke omleiding

De werken starten begin september en zullen rond de jaarwissel afgerond zijn. Er zal veel materiaal en grond moeten vervoerd worden. Een omleiding wordt voorzien.

Waar:

Vooral fietsers- en voetgangers die gebruik maken van de Elisalei in Brasschaat ondervinden hier hinder van.

Meer info over de omleiding

De actuele situatie is te volgen op:
>> kapellen.be/wegenwerken
>> brasschaat.be/actueel/wegenwerken-en-projecten/projecten

Bron en beeldmateriaal: Provincie Antwerpen

Facebook29
Twitter
Follow Me
Tweet