De hernieuwing van het Europees rijbewijs

De hernieuwing van het Europees rijbewijs

Verplaatst u zich in binnen- of buitenland met de auto en hebt u een Europees rijbewijs in de vorm van een bankkaart? Weet dan dat dit type rijbewijs, in tegenstelling tot de oude papieren versie, een vervaldatum heeft. Het is dus van belang om tijdig het rijbewijs te hernieuwen. Hoe doet men dit en tot welke instantie moet men zich wenden? Blogger Alain Dierckx geeft ons een antwoord.

Waarom moeten de Europese rijbewijzen hernieuwd worden?

Dit jaar zullen meer dan 400.000 bestuurders hun rijbewijs moeten hernieuwen. De belangrijkste reden hiervoor is om vervalsing tegen te gaan. Het nieuwe rijbewijs zal voldoen aan de maximale veiligheidsvereisten.

Wanneer moet men zijn Europees rijbewijs hernieuwen?

Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig. De hernieuwing dient te gebeuren drie maanden vóór de vervaldatum die op het rijbewijs vermeld staat. De overheid zal ter herinnering een schrijven sturen naar de houder van het rijbewijs met de nodige instructies, maar houd toch uit veiligheid de vervaldatum van het document in de gaten om tijdig de hernieuwing aan te vragen.

Hoe vraagt men de hernieuwing van het rijbewijs aan?

De overheid werkt momenteel aan een systeem om de verlenging digitaal aan te vragen. Zo wordt een verplaatsing naar het gemeentebestuur uitgespaard. Vandaag kan men al een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden via die weg aanvragen. Dat kan op deze website. In een latere fase zullen ook de verlengingen van de gewone rijbewijzen op die manier kunnen uitgevoerd worden.

Wat kost de hernieuwing van het rijbewijs?

Er is een vaste kost van 20 eur die vermeerderd wordt met de gemeentebelasting. De totale kostprijs zal dus verschillen afhankelijk van de woonplaats.

Wat als het rijbewijs niet tijdig hernieuwd wordt?

Zonder geldig rijbewijs mag men niet rijden. Er staan heel hoge boetes op deze overtreding en het rijbewijs kan in dat geval ook voor een lange tijd, zelfs jaren, ingetrokken worden. In de praktijk zal de politie wel altijd eerst een waarschuwing geven. Wees vooral voorzichtig als u in het buitenland rijdt en niet in orde zou zijn. Boetes kunnen er erg hoog zijn en de risico’s zijn zeer groot indien u betrokken zou zijn in een ongeluk. Als u niet in orde bent met uw Europees rijbewijs, zal u ook geen internationaal rijbewijs kunnen aanvragen.

Wat voor houders van een papieren rijbewijs?

Ten laatste in 2033 moet elke bestuurder van een voertuig in Europa over een rijbewijs in bankkaartformaat beschikken. Maar als de houder niet meer lijkt op de oude foto (en dus niet herkenbaar is) of als het papier in slechte staat is, raden we u aan om sneller om te schakelen. Bij uw gemeentebestuur kunt u meer informatie bekomen. In geval van verlies, diefstal of intrekking van de papieren versie, zal u automatisch een exemplaar in bankkaartformaat ontvangen.

Bron: Europ-assistance/be
Foto: Pixabay

Facebook40
Twitter
Follow Me
Tweet